Tech

Ordlista – lär dig de viktigaste begreppen inom Cloud Computing

Det är inte alltid helt enkelt att förstå IT-branschens alla förkortningar eller kryptiska ord. Här listar vi ett antal av de ord och förkortningar som är bra att kunna när ni gör er resa från mark till moln.

EaaS/XaaS

Everything-as-a-Service som även benämns som XaaS är ett paraply begrepp som innefattar flertalet “as-a-Service” modeller, ex SaaS, PaaS och IaaS.

SaaS

Software-as-a-Service, innebär att en leverantör tillhandahåller en mjukvara eller applikation över internet. Kunden behöver på sin höjd tillföra kundunika data, ett svenskt exempel är Spotify. Andra kända exempel är Microsoft Office 365, Facebook och Salesforce.

PaaS

Plattform-as-a-Service, innebär att kunder hyr in sig på en komplett tjänst där kunden endast behöver tillföra sin applikation eller databas. Molnleverantören ansvarar för allt från hårdvara upp till applikationslagret samt tillhandahåller verktyg för kunden att tillföra sin applikation eller data.

IaaS

Infrastructure-as-a-Service, utgörs av grundläggande infrastruktur komponenter som nätverk, hårdvara och beräkningskapacitet. Molnleverantören ansvarar för allt från el upp till en virtualiseringsmotor och kunden ansvarar för virtuella servrar upp till applikation och kunddata.

Serverless

Ett uttryck när man använder tjänster i Public Cloud till att köra kod eller tjänster. Molnleverantören tillför dynamiskt datorkraft till din kod vid behov och du behöver inte hantera varken server eller applikation.

Cloud Computing

Generell term för hostade tjänster som levereras över internet av en molnleverantör. Kunder kan köpa enskilda tjänster eller många och oftast via en “Pay-as-you-Go” modell. Går att jämföra med elektricitet, det finns vart vi än är och vi kan öka och minska mängden vi behöver direkt.

Public Cloud

En leverantör som levererar Cloud computing över internet, tjänsterna inkluderar allt från CPU kraft, bandbredd till Säkerhet. Public Cloud är alltid en multitenant (dvs flera kundorganisationer delar resurser) plattform där kunderna är logiskt separerade i den gemensamma plattformen. Publika molntjänster utvecklas i extremt snabb takt. I västvärlden är dom tre största leverantörerna Microsoft, Amazon och Google.

Private Cloud

En lösning som enbart är tillgänglig för en enskild organisation, det privata molnet administreras antingen av organisationen själva eller av en leverantör. Private cloud består primärt av IaaS tjänster och har inte samma snabba utveckling som public cloud.

Edge computing

Är behandling av data nära insamlingsplatsen till skillnad från Public Cloud där vi flyttar data till behandlingen. Ett vanligt exempel är fartyg som behöver avancerade system men har sämre anslutning till internet. Majoriteten av data stannar inom fartyget och behandlas där.

Internet of Things

IoT eller sakernas internet är ett samlingsbegrepp för små sensorer och processorer som placeras i allt från kläder, industrier, hushållsapparater, bilar m.m. Dessa sensorer har enklare uppgifter som att samla in data om sin omgivning och kommunicera med andra sensorer. Med all data kan vi skapa tjänster och produkter som är anpassade efter specifika miljöer och situationer.

Data Mining

Är verktyg som söker efter mönster och samband i stora datamängder. Dessa verktyg använder ofta Artificiell intelligens och/eller maskininlärning för att effektivt hitta rätt data.

Big Data

Stora datamängder där traditionella databasmetoder inte kan användas på grund av dom gigantiska mängder data som även ofta är ostrukturerade. Många tjänster och produkter genererar data om exempelvis kunden som nyttjar den, data blir en biprodukt som företag sparar och bygger nya tjänster på eller säljer vidare.

Artificiell intelligens

Från början hade AI syftet att lära robotar att prata, forma tankar och lösa problem. Med tiden som AI har utvecklats har man delat in artificiell intelligens i olika områden som Machine learning, Cognitive learning, Deep Learning. Det som är gemensamt är att istället för att ge exakta instruktioner så programmeras den till att förstå problem och lösa det baserat på olika regler och data.

Machine Learning

Maskininlärning är metoder för att lära upp en dator eller process genom att förse den med mängder av data. Genom att lära en dator hur den ska hantera data så kommer den bli mer självständig och kan utföra dem uppgifter som designats snabbare än människor. Maskin inlärning används t ex mer och mer inom vården för att assistera läkare att ta rätt beslut, exempelvis genom att tolka röntgenbilder m.m.

Vill Du veta mer om oss och våra tjänster? Kontakta oss på info@asurgent.se.

Anmäl Dig gärna till vårt nyhetsbrev.

Upptäck mer