IT-branschen

Nu går vi All In!

Stephan Andersson

När molnet kom för drygt 10 år sedan så blev det, som så ofta i IT-branschen, snabbt en hype om att “nu kommer allt att flyttas till molnet och fort kommer det att gå”! Men som alltid överskattas hastigheten i en förändring. Lika vanligt är det dock att konsekvensen och den långsiktiga påverkan av förändringen underskattas.

IT-branschen står inför sin största förändring någonsin

Under 2018 och inledningen av 2019 så ser vi tydligt att molnförflyttningen börjar ta fart och IT-branschen står inför en av de största (om inte den största) förändringar vi sett. Många IT-företag kommer att behöva göra rejäla kompetenslyft och förändra sin verksamhet och sina tjänster för att kunna vara relevanta när allt från kundbehoven förändras till att hela eko-systemet av leverantörer och kunder ritas om. Många IT-företag kommer garanterat inte att klara omställningen och kommer att leva en tynande tillvaro och slutligen antingen gå under eller slukas av andra IT-företag.

För bara ett par år sedan så var det vanligaste svaret vi fick när vi frågade företag om de använde (riktiga) molntjänster att de “provat på” och att det var “på agendan att göra business case”. Idag så är oftast svaret att de börjat använda molntjänster och att de planerar att flytta mer från marken kommande år.

Från en blindtarm till en annan

Ni som påbörjat er egen molnresa känner säkert igen er i att i början krävs en hel del interna diskussioner, att lägga tid och resurser på att förstå vad molnet kan erbjuda, reda ut vad det kommer att kosta att både flytta till och sedan vara i molnet, hur säkerhet och compliance frågor ska hanteras, hur kompetensen och organisationen behöver utvecklas m m. De första flyttarna till molnet innebär också att man tvingas ta ett antal initiala kostnader, förändra interna rutiner, kanske skaffa ett antal nya leverantörer etc och så länge molnmiljön är relativt liten vs markmiljön så blir den totala kostnaden hög för ett enstaka system – det blir som en blindtarm.

Men i takt med att fler system flyttas till molnet och markmiljön minskar – då kommer istället insikten att det kostar mycket att ha kvar några system på marken – en ny blindtarm. Möjligen ser inte kalkylen så dålig ut räknat i direkta kostnader men när man räknar in att upprätthålla kompetens, organisation, rutiner, system och fortsätta göra investeringar – då går det inte till slut att försvara markmiljön ekonomiskt helt enkelt. Lägger man sedan till faktumet att molnet har ett utbud av tjänster och möjligheter som inte ens går att få på marken – ja då blir beslutet enkelt.

Nu går bolagen All In

Nu möter vi allt fler som bestämt sig att flytta upp allt, precis allt. Företag går nu All In. De bolag som är tidiga på att använda molntjänster skaffar sig en konkurrensfördel. Man kan utveckla sin verksamhet snabbare och på ett sätt som konkurrerande bolag som sitter fast på marken inte kan. Så det är inte bara IT-branschen som står inför en stor förändring – alla branscher utmanas och alla affärsmodeller är under attack. Och det lär inte gå långsammare framöver.

Stephan Andersson

VD, Asurgent

Asurgent har tagit en unik position på marknaden och utmanar de traditionella driftbolagen med en affärsmodell och teknologi som förändrar IT-outsourcing och IT-drift i grunden. Läs mer om vårt koncept CloudSourcing, Du är välkommen att höra av Dig!

Upptäck mer