Tech

Molnet. Är det något för er?

Idag sker en snabb förflyttning från marken för att komma åt innovationskraften i de publika molnplattformarna. Men, är molnet verkligen något för alla?

Molnet har mer kraft, större flexibilitet, fler tjänster, snabbare utveckling och högre säkerhet än du kan få på marken. Otvivelaktigt. Dessutom så har utvecklingen på marken (on-premises applikationer) helt stannat av. Allt utvecklas för att kunna konsumeras som tjänst i molnet. Inte konstigt att förflyttningen från mark till moln accelererar och att “cloud is the new normal”.

Men det finns såklart företag och IT-miljöer som ännu inte har rätt förutsättningar eller rätt timing eller ett starkt business case som ger grönt ljus för en transformation till någon av de publika molntjänster som finns idag (exempelvis Microsofts Azure och Amazons AWS). De miljöerna får vara kvar på marken – för nu.

Vad vi däremot ibland ser när mark vs moln utvärderas är avsaknaden av insikt i vad alternativkostnaden blir i att inte nyttja framtidens tjänster i form av produktivitet, användarupplevelse, utvecklingstakt och en alltmer otålig arbetsstyrka som kräver intuitiva gränssnitt och förenklade processer.

Under förra året publicerade Radar en rapport som påvisade att de fem största teknikföretagen i USA investerar sammanlagt över 65 miljarder dollar årligen på teknisk utveckling och innovation. Att stå utanför den utvecklingen kommer utan tvivel att bli kännbart. Bolag som står utanför utvecklingen halkar efter konkurrenterna och tappar i relevans på sin marknad.

Har ni inte redan en molnstrategi så behöver ni ta tag i det – för ni måste ha ett medvetet förhållningssätt till molnet. Det är oundvikligt och ni riskerar faktiskt verksamheten om ni inte fattar medvetna beslut om vad och varför ni väljer molnet eller marken.

Här kommer några råd för att komma igång med Er molnstrategi och -resa:

Gör en strategisk genomlysning av applikationsportföljen kopplat till verksamhetens mål

 • Hur ser understödet ut till verksamheten idag och hur är ni rustade att möta verksamhetens framtida identifierade behov? Gör en GAP-analys.
 • Vilka applikationer kan ni flytta först? Är det några som det är dags att ersätta med nya?
 • Leta efter ett lämpligt testskott att starta med. Kan vara en infrastrukturtjänst eller en applikation.
 • Starta ett konto och börja labba i din föredragna molnplattform.

Skapa analysen med molnets huvudsakliga styrkor i bakhuvudet

Flexibilitet och skalbarhet

 • Finns det applikationer eller plattformar som har behov av att klara extra last eller att helt stängas ned under vissa perioder? Finns det behov att lagra stora mängder data för eventuella framtida behov?

Tillgänglighet

 • Finns det en applikation, system eller data som behöver lagras i olika datacenter, eller till och med i olika länder, i händelse av en katastrof? Finns det behov av återställningsrutiner i händelse av ett allvarligt avbrott (disaster recovery).

Produktivitet

 • Har alla medarbetare rätt verktyg för att arbeta effektivt. Är de viktigaste affärsprocesserna digitala? Är kostnaden för IT-lösningarna försvarbara i förhållande till slutresultatet? Är användarupplevelsen i paritet med medarbetarnas förväntningar?

Samarbete och mobilitet

 • Kraven på att arbeta var som helst, när som helst, ökar hela tiden. Många medarbetare förutsätter att det finns digitala hjälpmedel som främjar samarbete med andra i organisationen likväl som med externa deltagare. Teams och Slack är två exempel på system som förändrar arbetssätt och utmanar på ett spännande sätt.

Rita upp en molnarkitektur baserat på analysen av nuvarande applikationsportfölj och verksamhetens behov.

 • Molnet är särskilt kraftfullt för företag som gör en välavvägd transformation av IT-miljön. Många företag gör en tankevurpa då de räknar på att flytta sin existerande IT-miljö i ett klassiskt ett-till-ett transitionsprojekt till molnet. Effekten av en sådan flytt kan bli ekonomiskt lägre men riskerar att bli högre. Dessutom tar ni med en gammal arkitektur vilket kan hindra tillgången till innovation som de moderna tjänsteplattformarna i molnet medger.
 • Ha som mål att transformera applikationer och verksamhetsbehov till plattformstjänster (PAAS) och andra paketerade teknologier med dynamiska affärsmodeller där Du endast betalar för det du nyttjar (SAAS m.m.) – så långt det är möjligt. Driftstabiliteten är högre, förvaltningsbehovet är mindre och accessen till molnets intelligens är enklare.

Säkra kompetensförsörjning för de nya tjänsterna

 • Inventera vilka kompetenser Du behöver för att dels realisera transformationen och dels för att underhålla och förvalta de nya lösningarna. Hastigheten i de publika molnplattformarna är enorm och detta kräver att det finns människor med en stor kunskapstörst, en kontinuerlig utbildningsplan och en strukturerad bevakning. Utöver det behövs en operativ plan för att hålla koll på den nya arkitekturen i vardagen.
Vill Du veta mer om Asurgents tjänster och referensuppdrag så kontakta oss på info@asurgent.se.
Anmäl Dig gärna till vårt kostnadsfria Nyhetsbrev!

Upptäck mer