IT-branschen

MINNESSTOLPAR FRÅN ASURGENT PÅ RADAR SUMMIT: HSB:S STORA “LIFT & SHIFT” FRÅN MARK TILL MOLN

Stephan Andersson

Den 11 november arrangerades Radar Summit 2020; Nordens största årliga mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. Radar Summit samlar IT-beslutsfattare som tillsammans med ledande leverantörsrepresentanter deltager i seminarier, diskussioner och möten. Pga rådande Covid19-omständigheter genomfördes Radar Summit i år som ett webinar.

Årets tema för eventet var ”Återstart Sverige” med fokus på: Motståndskraftigare IT , Automatisering och Digitalisering.

 

ASURGENT PRESENTERADE MOTSTÅNDSKRAFTIG IT VIA “LIFT AND SHIFT”

HSBs flytt från mark till moln presenterades av Asurgents VD Stephan Andersson och HSB´s affärsområdeschef Mikael Andreasson berättade om bakgrund och drivkraft till projektet och de möjligheter som nu öppnats för HSB; förflyttat hela HSB:s IT-verksamhet och över 350 servrar upp i molnet till en mer motståndskraftig lösning för att kunna hantera chock såväl som krav på innovation.

Flytten till molnet hade en initial tidsplan på 18 månader som kortades ned och utfördes på endast 26 veckor. En komplett flytt av 380 servrar och infrastruktur som skedde över en helg i mitten av juni 2020. Eller som HSB:s Mikael Andreasson uttalade sig på IDG.se om HSB:s tidigare traditionella markleverantör: ”Leverantören ville fortsätta att lappa och laga vår IT med ögonbindel. Det blev ohållbart i längden”.

När du flyttar upp din IT till molnet finns det två sätt att gå tillväga: transformation eller sk “ lift and shift”. Med transformation flyttas ett system i taget till olika tjänster i molnet, medan lift and shift innebär att du flyttar upp hela din befintliga IT-miljö direkt, som den ser ut idag – och transformerar sedan i molnet. Asurgent har en tydligt ståndpunkt i denna fråga; vi rekommenderar principiellt alltid “lift and shift”.

Här kommer nu minnesstolpar från presentationen med checkpunkter/hållpunkter.

Läs och begrunda och bli inspirerad!

 

BAKGRUND

HSB:s projekt “Renodla IT” föddes 2018 ur insikten att HSB digitala arv stod i vägen för en modern, säker och resurseffektiv IT-verksamhet. 2019 startades därför ett antal projekt och aktiviteter i syfte att sätta grunderna:

•IT-arbetsplats 2.0 – en IT-arbetsplats för alla

•Big Switch – alltid modern IT-infrastruktur

•HSB Fjärrskrivbord– gå från 3 till 1 plattform

•Licensiering (bl.a Personas) – förenkla administration och minska kostnader

•Omförhandlingar av alla viktiga leverantörsavtal – ställa om villkor och kostnader efter nya behov

Big Switch planerades ursprungligen till att pågå tom 2021 med fokus på att stegvis bygga upp en ny IT-infrastruktur. Öppningar i bl a leverantörsavtal gjorde att styrelsen för HSB:s Affärsstöd kunde fatta beslut om att tidigarelägga målgången till sista april -20

Projektet utökades sedermera under april och tilldelades mer medel och en nytt måldatum sista juni -20.

Bidragande faktorer:

•Behov av mer tid för tester av föreningsunika applikationer

•Hög belastning på verksamheten och IT-ansvariga pga rådande pandemi

•Behov av hantering av fler applikationer och skrivarlösningar än beräknat

 

VIKTIGA PUNKTER

Flytta HSB:s resurser från ägande/styrning av IT till mer värdeskapande tjänster.

 • Rådgivande och Innovation
 • Två strategiska förflyttningar
 • Går från decentraliserad IT-plattform till en centraliserad och nationell IT-plattform
 • Går från att äga/styra IT till att konsumera IT
 • En homogen nationell IT-plattform är en förutsättning för att möta den snabba digitaliseringstakt HSB identifierat.
 • Molnflytten ger HSB: Ökad transparens, Ökad Säkerhet, Ökad Flexibilitet, Åtkomst till ny teknik och applikationer.
 • Framgång med strategiska partners
 • Utmaningar i vår förändringsresa
 • Molnflytten är starten på framtiden
 • HSBs miljö- och hållbarhetsmål finns med och stöds i denna molnflytt

BIG SWITCH – RESULTATET

Övergripande projektmålet var tydligt – flytta mer än 98% av befintlig IT-infrastruktur från Älvsjö till Azure. Detaljer och beroenden har varit nära oändliga men här ett axplock:

 • >380 st serverar har migrerats
 • <10 st servrar står på nya nätverk i Älvsjö
 • 130 TB data har flyttas
 • Helt ny plattform för Fjärrskrivbord har etablerats för 14 kunder och tre gamla plattformar är konsoliderade och avvecklade
 • Antalet applikationer i Fjärrskrivborden är radikalt minskade (från 100-tals till färre än 10-talet)
 • >1400 datorer utanför HSB IT-arbetsplats1.0, inkl tunna-klienter har inventerats och många även uppdaterade (maskinell och manuellt)
 • Beroenden till gammal teknik är eliminerat genom bl.a helt nya brandväggar i Azure
 • Säkerheten är ökad genom förbättrad inloggningsrutiner och tillgång till nya lösningar för ökad redundans
 • Projektet teamet har klarat pandemin och kunnat arbeta i tänkt omfattning enligt beslutade tidplaner

 

UTMANINGAR UTÖVER DET VANLIGA & LESSONS LEARNED

Vikten av att ha koll på:

 • Avtal med leverantörer, tjänster och produkter
 • Valet av leverantörer
 • Veta varför vi gör detta ur två perspektiv: Verksamhets effekter & IT effekter
 • Krävs ett mod baserat på trygghet i allas erfarenhet och kompetens
 • Alla ska se samma mål (inte bara sin egna affär)
 • Öppen för avvikelser
 • Våga ”faila”
 • Jobba agilt på alla plan

Alla komplexa projekt bjuder på överraskningar. Här mer än utöver det vanliga; exempel:

• Extremt eftersatt nätverksmiljö i tidigare leverantörens datacenter. Projektet har bl.a byggt en“by-pass” lösning för att överhuvudtaget lyckas få med data i tid*

• Fel i tjänster från tidigare leverantörers som påverkade prestanda under en lång tid

•Ingen dokumentation från överlämnande part gällande normala rutiner eller beroenden

• Pandemi tvingat projektet att justera arbetsmetoder och kommunikationsvägar

• Kapacitetsutmaningar hos Microsoft pga Pandemi mitt under testfasen. I konkurrens med 24 miljoner nya nya TEAMS i mars

• Utökade datamängder (>20%)

• Utökad omfattning avseende att driva test och hantera föreningsunika applikationer

• Allvarliga buggar i tjänster från nyckelleverantörer som Microsoft och Citrix

• Rudimentära handhavande fel under övergångshelgen från avlämnande part

 

HSB:S MOLNFLYTT ETT SJUMILA KLIV UPPÅT-FRAMÅT

HSB har nu positionerat om sig och ligger nu i framkant gällande den digitala förmåga och möjligheterna att fortsätta ett ledande initiativ inom området.

Målgången i Big Switch är inte slutet utan början. Nu kan HSB:

• Dra nytta av en alltid uppdaterad IT-infrastruktur

• Förstärka säkerheten och skyddet av information genom att nyttja de mest moderna och integrerade verktygen

• Effektivare stödja ett modernt och mobilt arbetssätt

• Öka utvecklingstakten

• Öka transparens gällande kostnader, rättvist fördela kostnader och förenkla budgetering

• Ständigt ta del av molnet nya tjänster och priser. Kostnad för ex Fjärrskrivborden kan redan sänkas med 500kr/server/mån

• Aktivt sänka IT-kostnader genom optimering av i första hand databaser. Total 109 servrar och ca 2.300 instanser kan konsolideras

• modern IT-arkitektur som medger bl.a ökad automation

 

VILL DU VETA MER? LADDA KOSTNADSFRITT NED “ASURGENT LIFT & SHIFT”

HSB:s molnflytt var ett sk “lift and shift-projekt”. Lift and shift är i huvudsak ett flyttprojekt likt det man ofta gjort mellan traditionella driftleverantörer på marken. Principen är att det i molnet etableras en kopia av den IT-miljö ni har on-prem men baserad på molnets olika infrastrukturtjänster. Ni flyttar era virtuella servrar och er infrastruktur till motsvarande tjänster i molnet.

Applikationer behöver i ett sådant här projekt inte byggas om eller anpassas, så rent tekniskt händer det ingenting spektakulärt vid flytten – din miljö fortsätter fungera som tidigare och dina användare kommer inte att uppleva någon större skillnad.

Men efter flytten till molnet så har du din IT-miljö på en bättre plats, med tillgång till överlägsen evergreen teknologi och funktioner och möjligheter som det inte på något sätt finns motsvarigheter till på marken. Och det är NU du kan påbörja din spektakulära transformationsresa till molnets fantastiska utbud av intelligenta tjänster, utan att vara fastbunden av investeringar den föråldrade infrastrukturens digitala lapptäcke på marken.

Ladda gärna ner vår guide om Lift & Shift för att få veta mer.

Vid den digitala gåspennan,

Stephan Andersson