Tech

Microsoft 365 E3 vs Microsoft 365 E5

Microsoft 365 E3 vs Microsoft 365 E5 – vilken är bäst? Det enkla svaret är: Det beror på vad du har för behov. Här går vi igenom några av de viktigaste funktionerna som skiljer de olika nivåerna åt.

 

Microsoft 365 – en kort historik

2011 lanserades Office 365. Paketeringen av Microsoft 365 som vi känner det idag kom 2017 och består av Office 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) och Windows 10 Enterprise. Microsoft har delat upp sina paket utifrån de olika användningsområdena, där Microsoft 365 Business passar för företag med färre än 300 användare och Enterprise-paketen större organisationer, eller organisationer med ett större säkerhetsbehov. För många har Microsoft 365 E3 länge varit standard, men fler och fler ser behov av att uppgradera till Microsoft 365 E5 på grund av de omfattande säkerhetsfunktionerna.

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E3 har länge varit mest populär bland större företag. Det lever upp till de flesta krav och “gör jobbet”. Den stora skillnaden mot E5-paketeringen är de säkerhetsfunktioner som är integrerade i E5, men som saknas i E3. Vad som är ett bra val för din verksamhet beror på vilken typ av företag ni är och vilken bransch ni tillhör. Har ni inga komplicerade regelverk att följa och inga högre krav på säkerhet räcker det förmodligen med Microsoft 365 E3. Har ni ett stort säkerhetsbehov är E3 sannolikt inte tillräckligt.

Manuell bevakning

En stor skillnad är att du med E3 måste lägga mycket egna resurser på att hantera systemet. Du behöver fler personer som har bevakning och följer upp larm och loggar. Samma typ av kontroll som kan ske automatiskt i Microsoft 365 E5 måste du och dina medarbetare göra manuellt om ni använder E3.

Reaktiv incidenthantering

I Microsoft 365 E3 får du inte samma möjlighet till visualisering av hot och säkerhetsincidenter. IT-teamet måste manuellt söka i loggarna för att spåra och försöka förstå hoten. Säkerhetsarbetet blir mer reaktivt än proaktivt i och med att du kan analysera hotbilden först när ett hot har inträffat och du fått in det i loggarna.

Microsoft 365 E3 passar för dig som:

· Behöver en licens för standardanvändaren (E3 är oftast tillräckligt)
· Inte har höga krav på säkerhet
· Inte har komplicerade regulatoriska krav
· Har resurser internt som kan hantera larm och loggar manuellt
· Föredrar att analysera och följa upp säkerhetshot manuellt
· Inte har något krav på visualiserad rapportering av säkerhetshot

· Har en liten budget för IT-säkerhet

Microsoft 365 E5

Paketet Microsoft 365 E5 innebär ett ökat fokus på säkerhets- och compliance-produkterna och en helhetsupplevelse för att öka synergin mellan applikationerna.

Ökad säkerhetsnivå

För företag som hanterar känslig data är Microsoft 365 E5 ett bra val. Finansbolag, försäkringsbolag och advokatbyråer är exempel på företag som har stor nytta av säkerhetsfunktionerna i systemet. Här är ett urval av funktioner som ingår i Microsoft 365 E5:
1. Identitetsskydd
2. AI-baserat skydd mot säkerhetshot
3. Monitorering av skugg-IT för att hindra dataläckage genom osäkra tjänster
4. Just-In-Time-access för administratörskonton
5. Automatisk klassificering och kryptering av dokument
6. Begränsad dataåtkomst för Microsoft
7. Kryptera tjänster med egen krypteringsnyckel
8. Visualisering av attack-kedjan vid säkerhetsincidenter

AI och machine learning

Microsoft 365 E5 använder sig av mer avancerade bakgrundsfunktioner än vad E3 gör. Detta gör det möjligt att automatisera agerandet på larm och loggar. Systemet kan själv läsa av beteenden och mönster som tyder på säkerhetshot och agera proaktivt.

Extra funktioner

Microsoft 365 E5 har en helt annan prisbild än vad E3 har, men kommer också med många extrafunktioner som kan ersätta flera av dina gamla system för att räkna hem kostnaden. Utöver alla säkerhets- och compliance-funktioner ingår även telefonitjänster så att du kan ringa ut och ta emot samtal via Teams. Du kan också lägga konferensnummer så att du som extern kan ringa in till möten via vanlig telefon. Microsoft 365 E5 innehåller även ett fullskaligt business intelligence-verktyg.

Microsoft 365 E5 passar för dig som:

  • Hanterar känslig data
  • Har höga krav på kundsäkerhet
  • Har komplicerade regulatoriska krav
  • Vill automatisera säkerhetsarbetet
  • Vill agera proaktivt kring säkerhetshot
  • Vill ta ett helhetsgrepp kring säkerheten i din 365-miljö
  • Har behov av att visualisera hotbilden i rapportering
  • Har en större budget för IT-säkerhet
Vill du få hjälp med att bedöma vilket system som passar din verksamhet bäst? Kontakta oss så hjälper vi dig! Vill du fördjupa dig i säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 E5 och två andra intressanta Microsoft-tjänster? Läs vår guide Hur säkert är molnet?  3 Microsoft-tjänster ur ett säkerhetsperspektiv

Upptäck mer