IT-branschen

Industrialiseringen av IT kommer att förändra er verksamhet, garanterat. Och det händer nu.

Stephan Andersson

Den industrialisering av IT som nu sker bygger till stor del på de storskaliga digitala tjänstefabrikerna som de publika molnen i praktiken är. Standardiserade och i hög grad automatiserade tjänster.
Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om.
Det här är viktigt att förstå. Det här händer, och det händer nu.
Radar har precis släppt en ny rapport “The Perfect storm” där de bl a summerar att 2,9% av svenska IT-budgetar spenderas idag på det publika molnet. År 2020 kommer siffran att vara tio gånger högre, 29,5%. Tio gånger högre! Smaka på den.
Det här kommer att innebära att en tredjedel av IT-företagen inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller och med fel kompetenser.
Och kundföretagen kommer att få tillgång till datakraft och funktioner som har möjlighet att förändra verksamheten i grunden. De som är aktiva, tar möjligheten och gör kloka beslut kommer att vara vinnare. Andra kommer att förlora.
Du som köpare av IT behöver se över vilka rådgivare och leverantörer du omger dig med och vilka som kommer att vara strategisk för dig över tid. Och vilka som du bedömer inte kommer att klara av eller hinna med transformationen som industrialiseringen innebär.
Vi lanserade våren 2017 ett komplett erbjudande kring CloudSourcing som helt baseras på publika molntjänster från Microsoft Azure och Amazon AWS och som ersätter den traditionella outsourcing affärsmodellen. Vi förflyttar våra kunders digitala verksamheter från mark till moln. Bort från det digitala lapptäckets begränsningar och vi säkerställer att våra kunders system fungerar 24/7 i de publika molnen med vår egen automatiserade CloudOps tjänst.
Vi hjälper våra kunder att vid sidan av kapacitetsfördelarna dra nytta av molnets snabbt växande utbud av funktionalitet och tjänster. Molnet är inte en slutstation utan en början på en ny era där ni kan testa och utveckla system och tjänster som gör er verksamhet effektivare och som ger era kunder nya tjänster. Det publika molnet ger er helt nya möjligheter till innovation.
Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder genom att hantera all övervakning och managering av deras system som finns i det publika molnet. Och vi gör det, enligt vårt tycke, mer intelligent och mer modernt än andra vilket ger våra kunder högre kvalitet och lägre kostnader.
Våra tjänster ger dig som kund möjlighet att fokusera på just innovation, vi tar hand om resten.
Jag ser många stora fördelar som CloudSourcing ger våra kunder och som ersätter den traditionella outsourcingmodellen:
1. Molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans. Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV. Du utnyttjar standardiserade tjänster vilket minskar problem och brister kopplade till den mänskliga faktorn.
2. Flexibla kontrakt, inga inlåsningar. Vi, som leverantör, behöver inte göra några investeringar och det innebär i sin tur en stor flexibilitet för våra kunder, kravet på mångåriga avtal är borta. Valet på avtalslängd är ditt. Och i en värld där det enda konstanta är förändring är det bra nyheter. Nya flexibla villkor möjliggör snabba förändringar och omedelbar utökning och avlägsnande av tjänster. Prova-innan-du-köper alternativ är tillgängliga.
3. Proaktivitet – på riktigt. Att systemen fungerar är bra för att inte säga ett måste – men det är bara en hygienfaktor. Att konstant leta efter möjligheter att förbättra funktioner, kostnadsnivån, säkerheten, tillgängligheten… det skapar ett uppfattat värde. Då utbudet av nya tjänster och funktioner i de publika molnen utökas konstant innebär det att vi kan agera proaktivt, på riktigt, och med affärsmodellen – pay as you go kan ni enkelt testa nya funktioner och behålla det som verkligen adderar ett konkret värde för er verksamhet.
4. Pay as you go. Affärsmodellen med molntjänster är pay-as-you-go; dvs du behöver inte binda kapital i tunga investeringar i hårdvara och program; du betalar löpande för vad du verkligen använder. Och du betalar för vår managering med samma prismodell – betala bara för vad du använder.
5. Miljö och hållbarhet. Fördel energi och miljö. De flesta företag har överkapacitet med IT-system som står och brummar på tomgång utan att användas. Du använder bara den datakraft du använder och minskar därför koldioxutsläpp.
6. Rätt pris, hela tiden.
Pris/prestanda förändras konstant till det bättre. Istället för långa avtal med fasta priser över tre år får du ta del av det aktuella marknadspriset – hela tiden. Du slipper investera i en hårdvara som garanterat ger dig sämre pris/prestanda om 12 månader jämfört med vad du då kan köpa.
7. Överlägsen säkerhet och kontroll.
Idag blir världen digital i rasande snabb takt; nya system byggs på toppen av det digitala lapptäcket av gamla system där det ofta knakar och brakar i de digitala fogarna. Sammantaget ökar det sårbarheten för ett företag att bli utsatt för olika slags attacker och intrång. Säkerhetssystemen, säkerhetsrutinerna och kompetensen som du får på köpet när du använder det publika molnets tjänster vs vad en leverantör på marken förmår att erbjuda går inte att jämföra. Om du tar säkerhet på allvar och noggrant utvärderar skillnaderna mellan mark och moln så kommer valet att bli enkelt.
T ex Microsoft investerar över en miljard dollar årligen på säkerhet för Azure. Vid sidan av detta köper man regelbundet upp framstående molnsäkerhetsföretag och integrerar dessa teknologier i sina system. Molnleverantörerna har också råd att anställa erfarna system- och sårbarhetsexperter, och deras skalfördelar gör det möjligt att erbjuda dygnet runt-övervakning av säkerheten. Den extremt höga graden av automatisering hos de publika molnen minskar sannolikheten för mänskligt fel.
De publika molnens överlägset höga säkerhetsnivå gör också att Gartner skriver rapporter som denna:  https://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure/
Så angående frågan om “är molnet säkert?” tycker jag att det är dags att vända på frågan; hur säker är din nuvarande outsourcingleverantörs datahall jämfört med säkerheten i de publika molnen?
VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIE DEN 23 NOVEMBER:
MED CLOUDSOURCING GER VI DIG SVAREN SOM DIN NUVARANDE OUTSOURCING LEVERANTÖR INTE KAN GE
Vill du veta mer om möjligheterna och fördelarna med CloudSourcing jämfört med traditionell outsourcing är du välkommen till Asurgent i Waterfront Building kl 08:00 – 09:30 den 23 november.
Läs mer om agendan och anmäl dig här.
CloudSourcing – en ide vars tid har kommit.
Jag ser fram emot att träffa dig den 23 november!
/Stephan Andersson, CEO Asurgent AB

Upptäck mer