IT-branschen

Industrialiseringen av IT – den perfekta stormen

Stephan Andersson

En tredjedel av alla lokala IT-tjänsteföretag riskerar att slås ut under de kommande åren på grund av vad Radar kallar ”industrialiseringen av IT”. Det beror på omvälvande faktorer som drastiskt ökad användning av publika molntjänster och en hög digital innovationsgrad inom angränsande branscher. Orsakerna förklaras utförligt i rapporten ”Industrialiseringen av IT – den perfekta stormen”.

Traditionella IT-tjänsteleverantörer är tvungna att ställa om och det snabbt för att inte gå under. För CIO:er och andra beställare av IT och digitalisering kräver disruptionen en ny strategi för att utnyttja de nya möjligheter som skapas och för att minimera risk när man upphandlar IT. Hur det ska gå till förklarar Radar också i rapporten.

Läs Radars rapport här:https://radareco.se/r/2017/industrialiseringen-av-it/

Upptäck mer