Security

Incident hos Microsoft

Magnus Wästfjärd

Incident hos Microsoft

Microsoft har bekräftat ett intrång i en av deras tjänster med fokus på samverkan mellan dem, partners och kunder. Händelsen kom till vår kännedom på morgonen den 20 oktober.

Microsoft kommenterar händelsen här: https://msrc-blog.microsoft.com/2022/10/19/investigation-regarding-misconfigured-microsoft-storage-location-2/

Summary Security researchers at SOCRadar informed Microsoft on September 24, 2022, of a misconfigured Microsoft endpoint. This misconfiguration resulted in the potential for unauthenticated access to some business transaction data corresponding to interactions between Microsoft and prospective customers, such as the planning or potential implementation and provisioning of Microsoft services.

 

Vi samverkar nu med Microsoft Sverige kring händelsen i syfte snarast få en mer komplett bild över det som hände den 24 september och som nu är hanterat.


Uppdatering gällande Microsoft incident – kl 12.22

 

Vi står i fortsatt kontakt med Microsoft svenska personal. Enligt uppgift ska de kunder som har påverkats av händelsen informerats av Microsoft via O365 Message Center med MC442048 eller MC442057.

 

För Asurgents del har vi ej fått sådana och bedömer därmed att vi ej är påverkade.

 

Dialoger med Microsoft fortsätter under dagen.

Ny information lämnas senast: 2022-10-20, kl17:00

 

Vid eventuella frågor kontakta: Magnus Wästfjärd, +46 702980667

 

 

Upptäck mer