IT-branschen

IF YOU SNOOZE YOU LOSE; THE NEED FOR SPEED

Stephan Andersson

I Svenska Dagbladet berättades ifjol historien om hur Netflix kom till Sverige 2012 och hur Netflix intåg först togs emot med en axelryckning av den etablerade tv-marknaden:

“– Ett nytt bolag med ett konstigt namn, Cornflakes eller något, som sålde billiga Hollywoodproduktioner, säger Jan Scherman, som var TV4-chef på den tiden, men som numera kallar sig diversearbetare i mediebranschen. Han fortsätter:
– Vi trodde inte att de skulle slå igenom. Det fanns inga tydliga varningssignaler.
De fem stora i Sverige då – SVT, TV4, MTG/Viasat, SBS och Discovery – tyckte att de hade marknaden i Sverige i ett fast grepp, berättar han. Fast ur kundsynpunkt var avtalen om betaltv-tjänsterna bedrövliga. Kundtjänsterna var omöjliga att ha att göra med, och avtalen enormt krångliga.
– Det är fascinerande, det var bindningstider på 12 månader och ett helvete att lämna. Så kommer det någon utifrån och ropar “Hallå, vi är jättebilliga, du får testa gratis, vi har en fantastisk kundtjänst och vi har ingen bindningstid!”. Det var som en luftlandsättning av Netflix, säger han.
Alla blev helt tagna på sängen av den snabba framgången.

– Netflix sprängde sönder ett system, och vände upp och ned på en industri och en bransch som fått utvecklas i lugn och ro i decennier, säger Jan Scherman.”

Jag har under snart 30 år arbetat i IT-outsourcingbranschen och ovan artikel skulle kunna ersättas rakt av med hur kunder sitter fast i långa krångliga IT-outsourcingavtal och att det är ett “helvete att lämna”. Det är precis den gamla affärsmodellen som vi utmanar med vår unika automatiserade driftstjänst CloudOps som du istället kan köpa per timme och använda så länge du vill med vår affärsmodell Pay-as-you-go & Stay-as-long-as-you-like.

CloudOps är utvecklad för att övervaka och automatiskt incidenthantera era molnmiljöer och det finns ingen liknande tjänst på marknaden. Vi har idag flera stora svenska företag som kunder på tjänsten. Att onboarda en ny kund/nytt system på tjänsten tar några minuter – att jämföra med månader i ett transitionsprojekt i den traditionella IT-outsourcingvärlden. Vår CloudOps tjänst vänder upp och ner på gamla “sanningar” och utmanar en hel gammal etablerad bransch
Företag som Netflix, Uber, AirBnB, Amazon är alla i olika branscher men den gemensamma nämnare är att de alla förflyttar sig extremt snabba på sina marknader mycket tack vare hypereffektiva digitala plattformar i form av de publika molnen.
Det finns ingen bransch som skyddad från denna utveckling. Idag har t ex näthandelsjättens Amazon sanslösa ca 50% av all e-handel i USA och fortsätter växa: inte konstigt att svensk handel rustar för Amazons intåg i Sverige: http://www.hui.se/nyheter/vad-hander-nar-amazon-kommer-_1

I en värld där det enda konstanta är förändring, där alla affärsmodeller är under ständig attack, där hjulen snurrar allt snabbare i allt hårdare konkurrens 24/7 är snabbhet och förändring ett måste för att ett företag ska fortsätta att vara relevant för sina kunder, för att överleva och fortsätta utvecklas.

Allt annat lika två företag så väljer du det företag som är snabbare, som hela tiden utvecklas och som över tiden kan leverera den största kundnyttan. Dina kunder kräver innovation från dig, kunderna kan inte vara lojala utan kräver en allt större kundnytta för de är själva utsatta för samma förändringstryck och utkämpar själva samma kamp.

Om inte du är snabb kommer dina konkurrenter vara det. Eller en ny uppstickare som just nu startar upp i en källare. Det räcker med att ett företag förändrar en bransch för att resten ska tvingas följa efter eller passera “bäst-före-datum” och gå under.

IT ÄR EN KVARNSTEN…ELLER EN TURBOVÄXEL

IT är inte längre en teknisk fråga, IT är digitaliserade affärsprocesser och är därför en verksamhetsfråga. Verksamhetens krav på IT kan sammanfattas till nytt, mycket snabbare och flexiblare – allt för att stötta affärsverksamhetens krav på ständig innovation, förändring och utveckling just för att fortsätta vara relevanta för sina kunder.

Vi kan utgå ifrån att all innovation och alla affärsutvecklingsprojekt idag har ett digitalt innehåll; det är bara mängden av ettor och nollor som skiljer dem åt. I Den Nya Sköna Digitala Världen krävs snabba fötter och en lätt packning men alla verksamheter har i olika omfattning en XXL-utmaning i form av ett historiskt digitalt arv – ett digitalt lapptäcke som består av den befintliga interna miljön som har byggts upp under många år.

Det knakar i de digitala fogarna samtidigt som många komplexa och känsliga beroenden i systemen inte låter sig förändras i den takt som verksamheten faktiskt kräver. Detta digitala lapptäcke hindrar dig ifrån att göra det du vill göra helt enkelt. Det digitala lapptäcket skapar en situation som kallas för “driftfällan”…och driftfällan är en kvarnsten som inte främjar snabbhet; tvärtom är det en kvarnsten som håller dig kvar i gårdagen.

Svenska företag och organisationer lägger i genomsnitt (enligt undersökningsföretaget Radar) ca 75% av den totala IT-budgeten på drift och förvaltning. Det är alltså endast ca 25% som kan läggas på att utveckla och förbättra för verksamheten. Företagen sitter helt enkelt fast med stora investeringar i infrastruktur och system som innebär att det tar lång tid att ställa om och förändra IT-stödet trots att alla verksamheter och affärsmodeller är under konstant attack från snabbrörliga konkurrenter. För att hålla igång IT-miljöerna på marken så krävs det stora driftsorganisationer som arbetar 24/7 med övervakning, felsökning, åtgärder, installationer, ärendehantering osv osv. IT-systemen och infrastrukturen på marken har under många år vuxit, kompletterats, lagats och lappats och därför är mångas vardag att man har en ostandardiserad IT-miljö och infrastruktur som kräver massor av dagliga manuella personberoende insatser och en rad olika typer av system för att managera allt. Ofta sitter också kunderna sitter fast i traditionella, låsta, stela, oflexibla leverantörskontrakt samtidigt som de börjar flytta in i molnet som är precis motsatsen.

Dvs större delen av budgeten går åt till att upprätthålla status qou. Detta samtidigt som “Sense of urgency-lampan” lyser konstant rött utanför många styrelserum. “Innovation”, “”Förändra” och “Förnya” är flitigt använda ord i ledningsgruppers affärsplaner och Powerpoint-presentationer där man kämpar för att förhålla sig till sin branschs motsvarighet till Netflix eller Amazon. Hela tiden är frustrationen över hur långsamt och tungjobbat IT är stor hos alla som kämpar för att driva affärsverksamheten framåt snabbt.

FÖRDEL MOLNET

Den industrialisering av IT som nu sker tack vare de publika molnen som t ex Microsoft Azure och Amazon AWS kommer i grunden att förändra hur IT köps och konsumeras. Jag har arbetat i nästan 30 år med outsourcing och IT-drift i traditionella affärsmodeller och jag har den största respekt för de individuella insatser som gjorts av skicklig driftpersonal genom åren. Dock är det lätt att konstatera att traditionell IT-drift är ett småskaligt, personberoende manuellt och mycket kostnadskrävande hantverk. Den traditionella IT-driften på en IT-avdelning eller ett outsourcingbolags driftorganisation kommer nu steg för steg förändras i grunden.

Fördelarna med de publika molnen är många vs den traditionella outsourcingmodellen: molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans, flexibla kontrakt, inga inlåsningar, proaktivitet – på riktigt, pay as you go, fördelar för miljö och hållbarhet, rätt pris hela tiden samt överlägsen säkerhet och kontroll.

Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om. Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV.

Molnet snabbar upp er innovation, ökar er konkurrenskraft, ger er flexibilitet att skala och förändra er verksamhet och kvaliteten och säkerhet är mycket bättre i molnet.

Genom automatisering frigörs ca 80% av driftspersonalen som istället kan skapa konkret affärsnytta för bolagets utveckling. innovation i och av sin verksamhet, flexibilitet att kunna använda tjänster och kapacitet när det behövs i projekt eller beroende av säsongsvariationer, betydligt ökad snabbhet att utveckla nya tjänster för att stärka sin konkurrenskraft

Frågan om mark eller moln är därför inte en IT fråga. Det är en verksamhetsfråga.
Drivkraften är m a o inte kostnadsbesparing. Kostnaden är irrelevant och värdet av molnet är det som avgör transformation till molnet eller inte.

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIE

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten. CloudOps kan du köpa per timme och använda så länge du vill med vår affärsmodell Pay-as-you-go & Stay-as-long-as-you-like.

Vill Du höra mer om CloudSourcing och hur jag kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och att CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie ”CloudSourcing – Så fungerar det”.

CloudSourcing är en idé vars tid har kommit!

Jag hoppas vi ses!
Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer