IT-branschen

HEJ CIO! JAG KOMMER GÄRNA UT OCH HÅLLER FÖREDRAG TILLSAMMANS MED DIG FÖR DIN LEDNING/STYRELSE

Stephan Andersson

I somras ringde min telefon; ett stort ledande svenskt rådgivningsföretag skulle delas upp i olika bolag vi fick frågan om Asurgent kunde hjälpa till att bygga upp en komplett ny IT-miljö för ett helt nytt företag från ett vitt papper. Det var bråttom; företaget skulle sjösättas 1 januari 2019.

Det blev ett mycket spännande projekt med 100% utgångspunkt från verksamheten och att IT är digitaliserade affärsprocesser som i varje led ska stötta affären. Det enda som vi tog med in i den nya IT-miljön var all data som migrerades ut från de befintliga systemen och flyttades in i de helt nya SaaS applikationerna. Vi förflyttade i princip allt från mark till moln och med effekten att de nu har en modern miljö som ständigt är uppdaterad, system som dessutom med bra utvecklade API:er kan kopplas ihop med andra moderna system för att öka både kvalitet och snabbhet i vardagen. En ökad säkerhet, ökad mobilitet och ett minskat supportbehov är andra positiva effekter och de står nu redo att kunna fortsätta att vidareutveckla sin verksamhet med molnets intelligenta tjänster!

Det här är bara ett av många mark till molnprojekt som vi genomfört och det är fantastiskt kul när vi identifierar konkreta områden som relativt enkelt går att förändra dramatiskt till det bättre.

UTGÅNGSPUNKT NULÄGET; UTAN SPANING, INGEN ANING

Jag möter ofta CIO:er som har ambitionen att vara en stark drivkraft i digitaliseringen av verksamheten men som antingen drabbas av problemet att vara profet i sin egen hemstad eller okunskap och osäkerhet från ledning och styrelse kring vad molnet innebär.

Jag fick därför en idé om att gå ut och ställa frågan. Om Du känner igen Dig så har jag ett förslag – vi håller ett föredrag tillsammans för dem där vi lyfter kunskapen om de möjligheter som modern teknik kan innebära för er verksamhet och era kunder!

Jag föreläser ofta om det jag kallar för IT:s industrialisering och dess fördelar för affärsverksamheten och innovation, om hur när det gäller IT verkligen handlar om att “Då var då, Nu är Nu” och det pågår ett snabbt teknikskifte – inte för teknikens skull utan för att komma åt innovationskraften i en verksamhet. Jag kör olika presentationer för olika målgrupper givetvis. Jag har en presentation av affärsfördelarna med modern IT som jag är ute och presenterar för ledningar och styrelser. Dragningen tar en timme och sker helt på affärsspråk och jag lovar; den är helt befriad från tekniskt mumbo-jumbo.

Presentationen utgår just från det faktum att IT är digitaliserade affärsprocesser och inget annat; affärsprocesserna ägs av de operativa verksamhetscheferna. Jag påpekar sen att man kan tala om tre sorters ignorans; Det första är man inte vet vad som händer. Det andra är att man vet att något händer, men man bryr sig inte. Det tredje är att man vet vad som händer, men man tror att insikten räcker.

Jag berättar om hur nuläget ser ut idag på svenska företag och hur dessa digitaliserade affärsprocesser vilar på ett digitalt lapptäcke av olika system, kopplingar, känsliga beroenden, säkerhetsrisker etc där det knakar och brakar i de digitala fogarna. Detta faktum gör att av svenska IT-budgetar går ca 75% till IT-drift och underhåll av befintliga system, detta blir en digital kvarnsten som håller kvar företaget i gårdagen.

Samtidigt efterfrågar verksamheten innovation, snabbhet, affärsutveckling och förändring för att försvara sin egen affärsmodell som ständig är under attack från mer eller mindre disruptiva utmanare. Dvs större delen av IT-budgeten går åt till att upprätthålla status qou. Detta samtidigt som “Sense of urgency-lampan” lyser konstant rött utanför många styrelserum. “Innovation”, “”Förändra” och “Förnya” är flitigt använda ord i ledningsgruppers affärsplaner och Powerpoint-presentationer där man kämpar för att förhålla sig till sin branschs motsvarighet till Netflix eller Amazon.

IT:S INDUSTRIALISERING; NYLÄGE, FÖRDEL INNOVATION

Jag går sedan igenom den industrialisering av IT som nu sker tack vare de publika molnen som t ex Microsoft och AWS levererar IT som tjänst. Jag berättar att jag arbetat i 30 år med outsourcing och IT-drift i traditionella affärsmodeller och jag har den största respekt för de individuella insatser som gjorts av skicklig driftpersonal genom åren. Dock är det lätt att konstatera att traditionell IT-drift är ett småskaligt, personberoende manuellt och mycket kostnadskrävande hantverk. Den traditionella IT-driften på en IT-avdelning eller ett outsourcingbolags driftorganisation kommer nu steg för steg att förändras i grunden… och att detta är strålande goda nyheter för affärsverksamheter och deras möjligheter till innovation och affärsutveckling.

Fördelarna med de publika molnen är nämligen många vs den traditionella outsourcingmodellen: molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans, flexibla kontrakt, inga inlåsningar, proaktivitet – på riktigt, pay as you go, fördelar för miljö och hållbarhet, rätt pris hela tiden samt överlägsen säkerhet och kontroll.

Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om. Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV.

Molnet snabbar upp innovation, ökar konkurrenskraft, ger flexibilitet att skala och förändra verksamhet och kvaliteten och säkerhet är mycket bättre i molnet.

Genom automatisering frigörs ca 80% av driftspersonalen som istället kan skapa konkret affärsnytta för bolagets utveckling. Innovation i och av sin verksamhet, flexibilitet att kunna använda tjänster och kapacitet när det behövs i projekt eller beroende av säsongsvariationer, betydligt ökad snabbhet att utveckla nya tjänster för att stärka sin konkurrenskraft

IT ÄR EN VERKSAMHETSFRÅGA; DVS FRÅGA FÖR LEDNING OCH STYRELSE

Jag påpekar att en CIO måste absolut ligga nära affären men att ni som verksamhetschefer och styrelsemedlemmar måste behärska era affärsprocesser och inse att dessa får ett allt mer ökat digitalt innehåll eller är helt digitala. I en värld där allt som kan bli ettor och nollor kommer att bli ettor och nollor går det går inte som verksamhetschef eller styrelse att ställa sig utanför detta, att sakna grundläggande kunskaper eller ignorera dessa frågor.

Alla verksamhetschefer/styrelser borde skaffa sig något slags “C-level Digitalt körkort”; hur ska de annars kunna driva sina affärsområden/bolag? Hur ska man annars kunna leda och driva sina företag? Dra nytta av teknologins faktiska nya möjligheter för verksamheten? Hur kan man annars kunna räcka upp handen och säga “In control” vid en revision och undvika att bli nästa Transportstyrelse-haveriet? Synen på IT från ledning och styrelse kan inte heller vara defensiv kostnadsbesparing, det är ett felaktigt sätt att se på IT 2019 och som begränsar företagets konkurrenskraft.

Allt sammantaget; IT är inte en teknisk fråga, det är en verksamhetsfråga.

VI BÖRJAR MED ETT MÖTE

Som sagt, den presentation av affärsfördelarna med IT som jag kör tar en timme och sker på affärsspråk och återigen; jag lovar; den är helt befriad från tekniskt mumbo-jumbo. Skulle Du tycka att det var intressant att vi tillsammans håller en presentation kring ovan så ställer jag gärna upp!

Min presentation avslutas med några frågeställningar, en lista med praktiska handfasta råd och kanske diskussion kring några saker som jag tycker att ledningar och styrelser bör känna till/ ställa sig när det gäller molntjänster för att säkerställa värdeutveckling, riskhantering, driva förändring framgångsrikt. Jag kopplar detta till min egen erfarenhet av givetvis många kundprojekt men också som entreprenör som byggt och lett företag i 30 års tid.

Skicka mig ett mail så börjar vi med ett möte. Sedan är det bara ett konferensrum, en projektor och en filmduk; we are good to go!

Ser fram emot att träffas!

Upptäck mer