IT-branschen

FROM TURINGS MACHINE TO THE COMPUTING CLOUD; FRÅN PROGNOS 2008 TILL VERKLIGHET IDAG

Stephan Andersson

Nu när tomten och nyårschampagnen är avklarade fortsätter vi på Asurgent att utveckla vårt marknadsledande koncept CloudSourcing; ett tydlig erbjudande och position som baseras på publika molntjänster från Microsoft Azure, Microsoft 365 och Amazon AWS och som ersätter den traditionella affärsmodellen för outsourcing.

Under 2019 är jag övertygad om att utvecklingen av de publika molntjänsterna kommer att fortsätta accelerera med en kraftig tillväxt över hela världen. Den lokala närvaron från de stora molnleverantörerna kommer att fortsätta öka och Amazon AWS har nu öppnat sina datacenters i Sverige.

Microsoft har köpt mark i Sverige och kommer även de, mest största sannolikhet, att bygga hallar för Azure.

Med snart 30 års erfarenhet från de digitala skyttegravarna kan jag konstatera att i en bransch där det enda konstanta är förändring finns det några sanningar som är bestående. T ex att tekniker och ingenjörer oftast överskattar hur snabbt en teknologi ska slå igenom, men samtidigt underskattar kraften i förändringen när den väl inträffar.

Sedan finns det en del som är träffsäkra i sina prognoser och förutsägelser. Den amerikanske författaren, journalisten och fd redaktören för Harvard Business Review Nicolas Carr skrev år 2008 i samband med lanseringen av sin bok “The Big Switch” en artikel “IT in 2018: From Turings machine to the computing cloud”; läs och begrunda nedanstående rader:

“So let’s unwrap the crystal ball, give it a squirt of Windex, and take a peek at what the IT landscape may look like in 2018. On the supply side, we’ve seen massive investments
in the computing grid, with traditional IT suppliers like IBM and Microsoft, upstarts like Google and Amazon, and a variety of other players, from big telcos like Deutsche Telekom to governmental agencies, plowing capital into data centers and the network.
Competition for control of the grid is intense, at the global, regional, and national
levels, and governments have begun imposing a patchwork of regulations on the new utility, reflecting national concerns and traditions.

A half dozen global vendors, along with some smaller regional players, have emerged as the operators of the computing grids used by most businesses. Over their interconnected networks a vast array of software services flow, in the form of both turnkey applications for routine processes and single-function modules that can be easily combined, or mashed up, into more custom programs. In addition, companies continue to run specialized, bespoke apps, sometimes in their own data centers but more often in the cloud. Although data flows are far from seamless, standards have been adopted that allow data and service modules to be integrated in a much easier way than is possible today. The advance of encryption and other technologies has improved data security dramatically, though the Net remains subject to disruptive criminal and even political attacks.

As the capacity and power of the grid grow, as it becomes the greatest manifestation of Turing’s universal computing machine, more functions will flow onto it. As we saw with the shift of factories from private generators to the electric grid in the early years of the last century, companies inevitably move to the cheapest method of supply. It becomes a competitive necessity. No doubt, utility computing and Web apps pose big challenges to corporate IT departments and workers. They overturn long-held assumptions about IT, and they threaten some traditional jobs. But it’s important to see that for the companies that rely on computer systems, this shift is all to the good. After all, it means, at the very least, a proliferation of new choices for how IT needs can be fulfilled. And it means, in the long run, the freeing up of considerable amounts of capital that have long been sunk into privately owned and maintained computing machinery. And in the end it gives workers greater power and flexibility to gather, analyze, manipulate, and share information – which is, of course, why businesses use computers in the first place. As for computer professionals, the coming of the World Wide Computer means a realignment of the IT workforce, with some jobs disappearing, some shifting from users to suppliers, and others becoming more prominent. On the supplier side, we’ll likely see booming.

 

On the user side, as the transition to the utility model accelerates in the years to come, we’ll likely see a slow but steady decline in jobs related to building and maintaining in-house computer systems, while skills in information management and process design and automation will remain highly valued. We may also see the rise of a new kind of IT worker – a systems broker who serves as the interface between the utility grid and internal functions, crafting a flexible portfolio of IT services to meet business needs. But the most exciting IT opportunities probably won’t lie within traditional IT departments. Rather, they’ll involve figuring out how innovative new products and services can be designed to run on top of the grid, incorporating data and software running out on the Net.

Just as the last century’s electric utilities spurred the development of thousands of new consumer appliances and services, so the new computing utilities will shake up many markets and open myriad opportunities for innovation. Harnessing the power of the computing grid may be the great enterprise of the twenty-first century. “

NU ÄR NU: 2019…

Idag är mycket av det som Nicolas Carr skrev om för 10 år sedan verklighet. Den industrialisering av IT som nu sker tack vare de publika molnen som t ex Microsoft Azure och Amazon AWS kommer i grunden att förändra hur IT köps och konsumeras. Jag har arbetat i nästan 30 år med outsourcing och IT-drift i traditionella affärsmodeller och jag har den största respekt för de individuella insatser som gjorts av skicklig driftpersonal genom åren. Dock är det lätt att konstatera att traditionell IT-drift är ett småskaligt, personberoende manuellt och mycket kostnadskrävande hantverk. Den traditionella IT-driften på en IT-avdelning eller ett outsourcingbolags driftorganisation kommer nu steg för steg förändras i grunden.

Fördelarna med de publika molnen är många vs den traditionella outsourcingmodellen: molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans, flexibla kontrakt, inga inlåsningar, proaktivitet – på riktigt, pay as you go, fördelar för miljö och hållbarhet, rätt pris hela tiden samt överlägsen säkerhet och kontroll.

Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om. Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV.

Vi kan utgå ifrån att all innovation och alla affärsutvecklingsprojekt idag har ett digitalt innehåll; det är bara mängden av ettor och nollor som skiljer dem åt. I Den Nya Sköna Digitala Världen krävs snabba fötter och en lätt packning men alla verksamheter har i olika omfattning en XXL-utmaning i form av ett historiskt digitalt arv – ett digitalt lapptäcke som består av den befintliga interna miljön som har byggts upp under många år.

Det knakar i de digitala fogarna samtidigt som många komplexa och känsliga beroenden i systemen inte låter sig förändras i den takt som verksamheten faktiskt kräver. Detta digitala lapptäcke hindrar dig ifrån att göra det du vill göra helt enkelt. Det digitala lapptäcket skapar en situation som kallas för “driftfällan”…och driftfällan är en kvarnsten som inte främjar snabbhet; tvärtom är det en kvarnsten som håller dig kvar i gårdagen.

Svenska företag och organisationer lägger i genomsnitt (enligt undersökningsföretaget Radar) ca 75% av den totala IT-budgeten på drift och förvaltning. Det är alltså endast ca 25% som kan läggas på att utveckla och förbättra för verksamheten. Företagen sitter helt enkelt fast med stora investeringar i infrastruktur och system som innebär att det tar lång tid att ställa om och förändra IT-stödet trots att alla verksamheter och affärsmodeller är under konstant attack från snabbrörliga konkurrenter. För att hålla igång IT-miljöerna på marken så krävs det stora driftsorganisationer som arbetar 24/7 med övervakning, felsökning, åtgärder, installationer, ärendehantering osv osv. IT-systemen och infrastrukturen på marken har under många år vuxit, kompletterats, lagats och lappats och därför är mångas vardag att man har en ostandardiserad IT-miljö och infrastruktur som kräver massor av dagliga manuella personberoende insatser och en rad olika typer av system för att managera allt.

Ofta sitter också kunderna sitter fast i traditionella, låsta, stela, oflexibla leverantörskontrakt samtidigt som de börjar flytta in i molnet som är precis motsatsen.

Detta samtidigt som “Sense of urgency-lampan” lyser konstant rött utanför många styrelserum. “Innovation”, “”Förändra” och “Förnya” är flitigt använda ord i ledningsgruppers affärsplaner och Powerpoint-presentationer där man kämpar för att förhålla sig till sin branschs motsvarighet till Netflix eller Amazon. Hela tiden är frustrationen över hur långsamt och tungjobbat IT är stor hos alla som kämpar för att driva affärsverksamheten framåt snabbt.

Molnet snabbar upp er innovation, ökar er konkurrenskraft, ger er flexibilitet att skala och förändra er verksamhet och kvaliteten och säkerhet är mycket bättre i molnet.

Genom automatisering frigörs ca 80% av driftspersonalen som istället kan skapa konkret affärsnytta för bolagets utveckling. innovation i och av sin verksamhet, flexibilitet att kunna använda tjänster och kapacitet när det behövs i projekt eller beroende av säsongsvariationer, betydligt ökad snabbhet att utveckla nya tjänster för att stärka sin konkurrenskraft.

Allt detta ovan är mycket goda nyheter för företagsledningar och styrelser då det är uppenbart att IT inte längre är en teknisk fråga, IT är digitaliserade affärsprocesser och är därför en verksamhetsfråga. Verksamhetens krav på IT kan sammanfattas till nytt, mycket snabbare och flexiblare – allt för att stötta affärsverksamhetens krav på ständig innovation, förändring och utveckling just för att fortsätta vara relevanta för sina kunder.

Frågan om mark eller moln är därför inte en IT fråga. Det är en verksamhetsfråga.
Drivkraften är utveckling, innovation och på längre sikt en överlevnadsfråga – inte kostnadsbesparing.

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIE 30 JANUARI

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten.

Asurgent CloudOps är en automatiserad och datadriven tjänst för 24/7 av IT i de publika molnen som ersätter traditionell manuell IT-drift. Med vår unika CloudOps tjänst övervakar och managerar vi era system automatiserat i molnet 24/7. Vi ser till att allt är dokumenterat – automatiskt. Har koll på användandet av molnet och all ärendehantering. Du köper tjänsten utan bindningstider och med en pay-as-you-go modell.

Vår vision med CloudSourcing och CloudOps är att vända på siffrorna för IT-budgeten; dvs 75% ska gå till affärsutveckling och innovation, endast 25% till att upprätthålla status qou på det Digitala Lapptäcket. Då kommer affärsverksamhetens krav på att IT ska stötta affärsverksamhetens krav med ständig innovation, förändring och utveckling kunna mötas på ett helt annat sätt.

Vill Du höra mer om CloudSourcing och hur jag kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och att CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie ”CloudSourcing – Så fungerar det”.

Den 30 januari är nästa tillfälle och du kommer att få träffa och ställa dina frågor direkt till våra seniora molnarkitekter och rådgivare på Asurgent som har många års praktisk erfarenhet av digitala lapptäcken och stora migreringar och nyinstallationer i de publika molnen.

Du anmäler dig till vårt kostnadsfria seminarium här!

Jag hoppas vi ses där!
Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer