IT-branschen

Från det digitala lapptäckets driftfälla till innovation.

Stephan Andersson

I ett ögonblick av klarsynthet konstaterade en gång i tiden de ylande, bandana-förpackade och hårdsvängande tänkarna i Guns N Roses att “yesterday’s got nothin’ for me””.

I en värld där det enda konstanta är förändring och där varje affärsmodell, produkt och tjänst har ett bäst-före-datum, där alla branscher utmanas av disruptiva uppstickare och där varje prislapp och marginal är under ständig attack är förnyelse och innovation ett måste för att ett företag ska fortsätta vara relevant för sina kunder och krasst överleva.

Därför är Axl Roses principiella insikt något som delas av varje CIO och glädjande nog även av allt fler lednings-och styrelsepersoner. Att lunka på i gamla hjulspår leder ofelbart till företagets undergång.

FAST I DET DIGITALA LAPPTÄCKET

IT är inte längre en teknisk fråga, IT är digitaliserade affärsprocesser och är därför en verksamhetsfråga. Verksamhetens krav på IT kan sammanfattas till mer, nytt, snabbare och flexiblare – allt för att stötta affärsverksamhetens krav på ständig innovation, förändring och utveckling.

Vi kan utgå ifrån att all innovation och alla affärsutvecklingsprojekt idag har ett digitalt innehåll; det är bara mängden av ettor och nollor som skiljer dem åt. I Den Nya Sköna Digitala Världen krävs snabba fötter och en lätt packning men alla verksamheter har i olika omfattning en XL-utmaning i form av ett historiskt digitalt arv – ett digitalt lapptäcke.

Det knakar i de digitala fogarna samtidigt som många komplexa och känsliga beroenden i systemen inte låter sig förändras i den takt som verksamheten faktisk kräver. Detta digitala lapptäcke hindrar dig ifrån att göra det du vill göra helt enkelt. Det digitala lapptäcket skapar en situation som brukar kallas för “driftfällan”.

Som en kvittens på det digitala lapptäckets/driftfällan högst konkreta existens kommer – enligt en ny rapport “IT Radar 2017 Utveckling, prioriteringar och trender” från det ledande svenska undersökningsföretaget Radar – svenska IT-organisationer under 2017 att använda endast 26 procent, för innovation och transformation. Dvs 74% av budgeten går åt till att upprätthålla status qou samtidigt som “Sense of urgency-lampan” lyser konstant rött utanför många styrelserum och “Innovation”, “”Förändra” och “Förnya” är flitigt använda ord i affärsplaner och på Powerpoint-presentationer.

MED BLICKEN MOT VINDRUTAN

I  en tidigare blogg skrev jag om några om de vanliga frågorna jag får när jag i olika sammanhang träffar kunder och presenterar Asurgents erbjudande kring CloudSourcing: vad det är, hur det fungerar, hur det steg för steg kan bidra till att lösa upp driftfällan, cloudsourcings helt nya nivå av proaktivitet, rävsaxen som traditionella outsourcingleverantörer sitter fast i, de nya flexibla kontraktsformerna mm.

Ingen lösning är så heltäckande att den är rätt för alla situationer och alla lägen, men med molntjänster kan du steg för steg börja att vända på proportionerna; dvs se till att huvuddelen av IT-budgeten går till utveckling och en mindre del av drift av det befintliga och drivkraften blir istället värdeskapande – inte kostnadsreducering.

Låt mig i detta sammanhang igen få citera Radars rapport :

“IT-organisationernas viktigaste prioriteringar fokuserar tydligt mot verksamhetens behov och utmaningar. Ett starkt fokus på verksamhetens behov är också indikation på att det arbetas aktivt med att minska det upplevda ”gapet” mellan verksamheten och IT-organisationen. För att nå effekt krävs också att prioriteringarna slår igenom i det dagliga arbetet och att IT-organisationens roll förändras från en reaktiv stödfunktion till en strategisk tillgång som tillåts ta en proaktiv roll i verksamhetens utveckling. Det är därmed sannolikt fortsatta svårigheter inom IT- organisationen att öka inbyggd flexibilitet för att kunna hantera förändringar i både konjunktur och verksamhet. “

ASURGENT FLYTTAR DIG FRÅN MARK TILL MOLN

Namnet Asurgent betyder att röra sig “Uppåt-Framåt”. Vi lanserade våren 2017 ett komplett erbjudande kring CloudSourcing som helt bygger på publika molntjänster från Microsoft Azure och Amazon AWS och som ersätter den traditionella outsourcing affärsmodellen. Vi förflyttar våra kunders digitala verksamheter från mark till moln. Bort från det digitala lapptäckets begränsningar på marken och vi hjälper våra kunder att vid sidan av kapacitetsfördelarna dra nytta av molnets snabbt växande utbud av funktionalitet och tjänster.

Flytten till molnet i sig är inte slutstationen utan verkligen bara den spännande starten. Möjligheterna är fantastiska för att kunna vidareutveckla och bygga nya tjänster, automatisera dagliga rutinarbeten, ta del av all nyutveckling och tjänster när det gäller IoT, Big Data m m. Allt sammantaget är cloudsourcing en affärsmodell som på helt annat sätt än traditionell outsourcing stöttar ett företags affärsverksamhet i en värld där det enda konstanta är förändring.

NYTT FRUKOSTSEMINARIE 26 SEPTEMBER!

Vill Du höra mer om CloudSourcing så är Du välkommen den 26 september på seminariet “Cloudsourcing – Då var då. Nu är nu.”. Jag har byggt denna presentation med utgångspunkt på mina egna högst praktiska erfarenheter från outsourcingens historia; från min allra första stora outsourcingaffär 1992 (ID Network och Wasa Försäkringar) och vidare genom alla år på Qbranch fram till idag. En resa i de digitala skyttegravarna med en lång rad praktiska erfarenheter från vad jag kallar Outsourcingens version 1.0 respektive 2.0 till CloudSourcing. En resa fylld med teknisk evolution och ständigt nya utmaningar vs befintlig affärsmodell för att skapa kundnytta.

ANMÄL DIG HÄR!

Välkommen!
Stephan Andersson VD Asurgent

Upptäck mer