IT-branschen

Frågorna din traditionella outsourcingleverantör helst inte vill att du ställer.

Stephan Andersson

I bloggar, på seminarier och vid kundmöten brukar jag berätta om min karriär genom outsourcingens historia; från att vara med och göra den allra första stora outsourcingaffären i Sverige redan 1992 (ID Network och Wasa Försäkringar) och vidare genom alla spännande år på Qbranch fram till idag; En resa i de digitala skyttegravarna genom vad jag kallar Outsourcingens version 1.0 respektive 2.0; en resa fylld med teknisk evolution och ständigt nya utmaningar vs den traditionella outsourcingmodellen.

DÅ VAR DÅ…

Den stora förändringen för outsourcingens affärsmodell under dessa år var att IT gick ifrån att vara en teknisk fråga till att bli en affärsfråga; teknik blev digitaliserade affärsprocesser. När kopplingen IT och affärer blev allt starkare, när tekniken sen mötte snabbt ökande krav från kundernas affärsverksamheter blev svagheterna i befintlig affärsmodell allt påtagligare och det började knaka i fogarna i mötet mellan datahall, SLA-krav och krav på “IT vs business alignment”.

Det blev allt svårare att leverera uppfattad kundnytta. Jag möttes av allt fler och skarpare frågor som: “Men mitt företag förändras under avtalstiden på 3 år, måste jag garantera en minimivolym under avtalstiden?”, “Vi behöver en proaktiv leverans, hur många tjänster lanserar ni per år?”, “Om jag inte är nöjd, måste jag betala för att flytta?”, “Jag vill köpa en tjänst och inte ha ett personberoende, hur garanterar ni det?”, “Är min driftsdokumentation uppdaterad och komplett?”, “Om ert datacenter drabbas av en störning, kommer mina system fungera i alla fall? Dvs har ni georedundans?”, “Kan jag avsluta ett avtal/en tjänst och utan uppsägningstid?”.

Jag förstod kunderna till fullo men vi satt fast i en affärsmodell och en struktur som inte gjorde det möjligt att ge kunderna de svar de ville, de svar de förtjänade. Och samtidigt som jag tvingades ge svar jag själv inte hade velat höra som kund så malde det i min skalle: “There must be a better way”.

FAST FORWARD TILL IDAG

I en värld där det enda konstanta är förändring och där varje affärsmodell, produkt och tjänst har ett bäst-före-datum, där alla branscher utmanas av disruptiva uppstickare och där varje prislapp och marginal är under ständig attack är förnyelse och innovation ett måste för att ett företag ska fortsätta vara relevant för sina kunder och krasst kunna överleva. Verksamhetens krav på IT kan sammanfattas till mer, nytt, snabbare och flexiblare – allt för att stötta affärsverksamhetens krav på ständig innovation, förändring och utveckling.

I Den Nya Sköna Digitala Världen krävs snabba fötter och en lätt packning men alla verksamheter har i olika omfattning en XL-utmaning i form av ett historiskt digitalt arv – ett digitalt lapptäcke av alla gamla system och digitala beroenden som hänger ihop med tur, plåster och tejp men det knakar i de digitala fogarna. I nuläget tvingas svenska företag i genomsnitt lägga 75% av IT-budgeten (samt mycket möda och stort besvär) på att upprätta hålla drift av det befintliga digitala lapptäcken och endast 25% går till utveckling. Dvs nästan all tid och pengar går åt till att upprätthålla status quo och följaktligen stå stilla på stället.

ENTER CLOUDSOURCING; NU ÄR NU…

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner. Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten och helt utan krav på långa och stelbenta kontrakt.

Asurgents CloudSourcing omfattar följande tjänster;
Cloud TakeOff – Ett strategiarbete tillsammans med kund där en konkret handlingsplan visar vägen från mark till moln.
CloudOps – Vår datadrivna och automatiserade managering av våra kunders molnmiljöer.
CloudEvolution – Proaktivitet på riktigt där våra kunder får ta del av molnets enorma utbud och kapacitet.
Idag kan jag ge helt andra svar på frågorna jag tidigare listade i denna blogg:
“Men mitt företag förändras under avtalstiden på 3 år, måste jag garantera en minimivolym under avtalstiden?”
Nej, betala bara för vad du använder och behöver.
“Vi behöver en proaktiv leverans, hur många tjänster lanserar ni per år?”
1000-tals
“Om jag inte är nöjd, måste jag betala för att flytta?”
Nej, vi är bara en operatör. Byt isf ut oss men du har gjort den sista flytten.
“Jag vill köpa en tjänst och inte ha ett personberoende, hur garanterar ni det?”
Allt är automatiserat så långt det är möjligt.
“Är min driftsdokumentation uppdaterad och komplett?”
Ja, alltid.
“Om ett datacenter drabbas av en störning, kommer mina system fungera i alla fall? Dvs har ni georedundans?”
Ja
“Kan jag avsluta ett avtal/en tjänst och utan uppsägningstid?”

Självklart. Du väljer hur länge du vill använda våra tjänster.

Jag ser många stora fördelar som CloudSourcing ger våra kunder och som ersätter den traditionella outsourcingmodellen.

Nedan några av de viktigaste:
1 Molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans

Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV. Du utnyttjar standardiserade tjänster vilket minskar problem och brister kopplade till den mänskliga faktorn.

2 Flexibla kontrakt, inga inlåsningar

Vi, som leverantör, behöver inte göra några investeringar och det innebär i sin tur en stor flexibilitet för våra kunder, kravet på mångåriga avtal är borta. Valet på avtalslängd är ditt. Och i en värld där det enda konstanta är förändring är det bra nyheter. Nya flexibla villkor möjliggör snabba förändringar och omedelbar utökning och avlägsnande av tjänster. Prova-innan-du-köper alternativ är tillgängliga.

3 Proaktivitet – på riktigt

Att systemen fungerar är bra för att inte säga ett måste – men det är bara en hygienfaktor. Att konstant leta efter möjligheter att förbättra funktioner, kostnadsnivån, säkerheten, tillgängligheten… det skapar ett uppfattat värde. Då utbudet av nya tjänster och funktioner i de publika molnen utökas konstant innebär det att vi kan agera proaktivt, på riktigt, och med affärsmodellen – pay as you go kan ni enkelt testa nya funktioner och behålla det som verkligen adderar ett konkret värde för er verksamhet.

4 Pay as you go

Affärsmodellen med molntjänster är pay-as-you-go; dvs du behöver inte binda kapital i tunga investeringar i hårdvara och program; du betalar löpande för vad du verkligen använder per månad per användare. Och du betalar för vår managering med samma prismodell – betala bara för vad du använder.

5 Miljö och hållbarhet

Fördel energi och miljö. De flesta företag har överkapacitet med IT-system som står och brummar på tomgång utan att användas. Du använder bara den datakraft du använder och minskar därför koldioxutsläpp.

6. Ta del av prisutvecklingen över tiden
Pris/prestanda förändras konstant till det bättre. Istället för långa avtal med fasta priser över tre år får du ta del av det aktuella marknadspriset – hela tiden. Du slipper investera i en hårdvara som garanterat ger dig sämre pris/prestanda om 12 månader jämfört med vad du då kan köpa. Det är en outhärdlig match att gå.
7. Överlägsen säkerhet och kontroll

Säkerhetssystemen, säkerhetsrutinerna och kompetensen som du får på köpet när du använder det publika molnets tjänster vs vad en leverantör på marken förmår att erbjuda går inte att jämföra. Om du tar säkerhet på allvar och noggrant utvärderar skillnaderna så kommer valet att bli enkelt.

Flytten till molnet i sig är inte slutstationen utan verkligen bara den spännande starten. Möjligheterna är fantastiska för att kunna vidareutveckla och bygga nya tjänster, automatisera dagliga rutinarbeten, ta del av all nyutveckling och tjänster när det gäller IoT, Big Data m m. Allt sammantaget är CloudSourcing en affärsmodell som på helt annat sätt än traditionell outsourcing stöttar ett företags affärsverksamhet i en värld där det enda konstanta är förändring.

Upptäck mer