IT-branschen

En historia om outsourcingens 1.0 till 3.0. Asurgent lanserar CloudSourcing!

Stephan Andersson

1989. Kodak tecknar världens första outsourcingavtal med bl a IBM. Den affären innebar starten på en helt ny bransch – outsourcingbranschen. Och för mig skulle det visa sig vara starten på min egen karriär.
Några år senare, 1992, var jag på ett stort IT-event i Phoenix, Arizona och lyssnade på Kodak som berättade om deras outsourcingerfarenheter. Jag var där för att lyssna och lära. Och för att vi hade en konkret affärsmöjlighet på bordet, ett stort svenskt försäkringsbolag hade fattat beslut om att outsourca sin IT.
Det blev den första outsourcing affären för mig. Året var 1993 när avtalet skrevs och det var då Sveriges största outsourcingaffär. Jag arbetade på ID Network som jag startat tillsammans med min bror i familjeföretaget, ID Gruppen.
På den här tiden hade företagen nyligen rullat ut sina pc-datorer och satt upp lokala nätverk med lokala servrar på varje kontor. Novell Netware ägde.
Vi kunde övervaka på distans över långsamma uppkopplingar och göra en del åtgärder men mycket behövde göras på plats. Vi fick senare fler kunder inom stat, kommun och privata näringslivet och ID Network växte upp till ett fint outsourcingbolag med över 200 anställda, läs artikel här.. Det här var 90-talets outsourcing, 1.0 versionen.
När webben började ta fart i slutet av 90-talet så växte ”webhosting” fram. År 2001 fick jag erbjudandet att starta upp Qbranch outsourcingverksamhet med uppdraget – ”bygg något fint och framgångsrikt”. Den här gången kunde tjänsterna ske mer på distans då bredbandet byggdes ut i landet och vi kunde flytta in våra kunders IT-miljöer till våra datahallar. Men det var en stor blandning av serverfabrikat, operativsystem och databaser och det var i princip omöjligt att automatisera i någon större utsträckning – alla miljöer var helt enkelt olika.
Sedan kom servervirtualiseringen och det innebar att våra kunder även fick skalfördel genom att dela på infrastrukturen och vi byggde upp de första kapacitetstjänsterna, vilka senare kom att kallas private/corporate clouds.
När de publika molntjänsterna från Microsoft, Amazon, Google, IBM m fl började rita om kartan blev det snabbt uppenbart att de tack vare enormt mycket större budgetar och resurser kunde bygga sina molntjänster med mycket högre redundans, mer automation och även fortsätta med en utveckling av nya tjänster och funktioner som inget traditionellt outsourcingbolag ens i närheten kan matcha. Det blev uppenbart att IT-miljöerna skulle flyttas successivt till de publika molnen. Vi kopplade ihop våra datahallar mot det publika molnet, sk hybridmoln, byggde självbetjäningsfunktioner och automatiserade många av våra processer för att ge våra kunder det bästa mellan mark och moln. Outsourcingens 2.0 version.
Efter drygt 14 år av företagsbyggande i en kultur där vi mixade klokskap med tokskap lämnade jag Qbranch som koncernchef i slutet av 2015. När jag blickar tillbaka så gör jag det med ödmjuk stolthet, jag tycker vi lyckades betydligt oftare än de gånger vi inte gjorde det. Vi gick från det lilla företaget till ett av landets ledande IT-infrastruktur och IT-outsourcing företag med drygt 600 anställda. Det var en fantastisk resa som också uppmärksammades med en mängd olika utmärkelser som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser, Årets IT-bolag m m.
Då var då, och nu är nu. CloudSourcing är här.
Idag ser marknaden helt annorlunda ut än den gjorde 1989; idag sitter de traditionella IT outsourcingbolagen fast i en mycket besvärlig position. De har ena foten på marken, fast i stora investeringar i servrar, SAN, switchar, routrar och datahallar samtidigt som förflyttningen till molnet går allt fortare. I en snabbt föränderlig värld sitter kunderna fast i långa och stelbenta kontrakt.
I slutet av 2016 startade jag därför Asurgent tillsammans med en av Qbranch grundare, Ulf Engerby och vi har samlat några av de allra skickligaste människorna vi jobbat med. Tillsammans planerar vi för att återigen bygga “något fint och framgångsrikt“.
Asurgent lanserar nu ett komplett erbjudande kring CloudSourcing som ersätter den traditionella outsourcing affärsmodellen. Vi förflyttar våra kunders digitala verksamheter från mark till moln. Bort från det digitala lapptäckets begränsningar på marken och vi hjälper våra kunder att vid sidan av kapacitetsfördelarna dra nytta av molnets snabbt växande utbud av funktionalitet och tjänster. När vi startade Asurgent så var det enkelt att konstatera att vi inte ska, eller behöver, investera något på marken; vi använder istället världens bästa datacenters från Microsoft Azure och Amazon AWS.
Flytten till molnet i sig är inte slutstationen utan verkligen bara den spännande starten. Möjligheterna är fantastiska för att kunna vidareutveckla och bygga nya tjänster, automatisera dagliga rutinarbeten, ta del av all nyutveckling när det gäller IoT, Big Data m m. Våra Cloud Advisors och Cloud Architects berättar gärna mer om vad det kan innebära för er.
Namnet Asurgent betyder att röra sig “Uppåt-Framåt”.
Ni hittar oss i gränslandet mellan IT och verksamhet där vi skapar konkret värde till våra kunder genom automatiserade och mobila lösningar i den Nya Sköna Digitala Världen.
CloudSourcingens tidsera har börjat.
Varmt välkomna.
Stephan Andersson, CEO Asurgent AB
PS. Save the date! Vill du höra mer om CloudSourcing så är du välkommen till våra lokaler i Waterfront Building kl 08:00 – 09:30 den 20 april. Mer information om eventet kommer, stay tuned!

Upptäck mer