IT-branschen

Driftfällan – 75% av IT-budgeten går till drift och förvaltning

Stephan Andersson

Jag har arbetat i 25 år med IT-outsourcing i den traditionella affärsmodellen. Jag har haft förmånen att leda stora organisationer med hundratals drifts- och supporttekniker och jag har den största respekt för de individuella insatser som gjorts av skicklig driftpersonal genom åren. Men det var, och är än idag, en insats som kräver både tålamod och mycket manuellt arbete då IT-system på marken ofta är ostandardiserade och i det digitala lapptäcket finns alltid några system och funktioner som kräver väldigt speciella verktyg, processer och manuella åtgärder.

När vi startade Asurgent lämnade jag markbaserad IT bakom mig och vi satte allt fokus på att hjälpa våra kunder bort från det digitala lapptäcket för att successivt komma loss från marken och komma åt tjänsterna, kapaciteten, automatiseringen och intelligensen i molnet. Tjänster och funktioner du helt enkelt inte kan komma åt på backen. De första publika molntjänsterna kom runt 2006 och har nu i över 10 år utvecklats och förbättrats och förflyttningen från mark till moln börjar accelerera, snabbt. Företagen kommer att få tillgång till datakraft och funktioner som har möjlighet att förändra verksamheten i grunden. Kundnyttan som blir följden av IT:s industrialisering kommer att bli helt överlägsen.

Radar släppte i november 2017 sin rapport “The Perfect storm” där de bl a konstaterat att 2,9% av svenska IT-budgetar spenderas på det publika molnet. År 2020 kommer siffran att vara tio gånger högre, ca 30%. De förutspår att den här utvecklingen kommer att innebära att en tredjedel av dagens IT-företag inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller och med fel kompetenser; bäst-före-datum tickar på obönhörligen. Det gäller för alla kundföretag att fundera över vad konsekvensen av det innebär för dem själva.

De förutspår att den här utvecklingen kommer att innebära att en tredjedel av dagens IT-företag inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller och med fel kompetenser; bäst-före-datum tickar på obönhörligen.

I den Nya Sköna Digitala Världen blir allt som kan bli ettor och nollor digitaliserade och skapar nya beteenden och sätter helt nya spelregler. Digitaliseringen förändrar inte bara andra branschers affärsmodeller: digitaliseringen förändrar också IT-branschens egna affärsmodeller, leveransformer, organisationer , kompetenser, yrken och arbetsuppgifter.

IT-branschen står inför en industrialisering. Den är disruptiv i en omfattning som IT-branschen inte varit med om tidigare.

Den industrialisering av IT som nu sker bygger till stor del på de storskaliga digitala tjänstefabrikerna som de publika molnen i praktiken är. Standardiserade och i hög grad automatiserade tjänster med en helt ny nivå av effektivitet, flexibilitet och skalbarhet som ger en överlägsen verksamhetsnytta. Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet kommer att ritas om.

NU ÄR NU; ASURGENT ERSÄTTER TRADITIONELL IT-DRIFT MED CLOUDOPS

Alla mina år i den IT-driftens digitala skyttegravar får mig att konstatera att traditionell IT-drift är ett småskaligt, personberoende manuellt och mycket kostnadskrävande hantverk. Och kräver mycket möda och stort besvär pga. låg grad av effektivitet, snabbhet, flexibilitet. Pekar inte finger på någon, det är helt enkelt en realitet och förutsättningar är som de är.

Idag utgör kostnaden för IT-drift den allra största delen av svenska företags IT-budgetar där i genomsnitt ca 75% går åt till att förvalta och upprätthålla den dagliga driften av befintliga system. Traditionella arbetsuppgifter som underhåll, installation och övervakning av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer kommer steg för steg att automatiseras. Detta kommer att leda till att IT-avdelningar och de traditionella outsourcingbolagens driftorganisationer kommer förändras i grunden.

Vi kan likna det som nu kommer att ske för IT-drifttekniker med den utveckling som mötte den tidigare mycket stora yrkesgruppen supporttekniker som gick från skrivbord till skrivbord. Det var också ett manuellt, personberoende och mycket kostnadskrävande hantverk. Yrket supporttekniker mer eller mindre försvann totalt när standardarbetsplatstekniken lanserades och allt kunde fjärrstyras, installationer av programvara paketerades centralt och distribueras ut till alla datorklienter. Och radikalt effektiveras.

Asurgent CloudOps är en unik tjänst, en automatiserad och datadriven tjänst för 24/7 av IT i de publika molnen och ersätter traditionell manuell IT-drift. CloudOps övervakar och åtgärdar incidenter i våra kunders system automatiserat 24/7. Och vanliga åtgärder som ärendehantering, dokumentering, incidenthantering, eskalering osv sker till stor del helt automatiserat. Och tjänsten blir bara bättre och bättre ju fler kunder och ju mer data systemet hanterar. Och vi har en affärsmodell som är anpassad för hur du köper tjänster i molnet, dvs att du betalar även för driftstjänsten utan bindningstider och med en pay-as-you-go modell.

Vår ambition med CloudSourcing och CloudOps är att hjälpa våra kunder att ordentligt utmana och vända på siffrorna för IT-budgetens nuvarande fördelning; dvs 75% ska gå till affärsutveckling och innovation, 25% ska gå till IT-drift till att upprätthålla den dagliga driften. Då kommer affärsverksamhetens krav på att IT ska stötta affärsverksamhetens krav med ständig innovation, förändring och utveckling kunna mötas på ett helt annat sätt.

Jag har fått frågan hur det hade sett ut om jag hade haft CloudOps när jag tidigare ansvarade för stora traditionell IT-drift avdelningar. Mitt raka svar är att vi hade kunnat leda driftverksamheten med ca 15% av organisationen. Resten av organisationen hade kunnat fokusera på att jobba med innovation och utveckling.

Jag har fått frågan hur det hade sett ut om jag hade haft CloudOps när jag tidigare ansvarade för stora traditionell IT-drift avdelningar. Mitt raka svar är att vi hade kunnat leda driftverksamheten med ca 15% av organisationen. Resten av organisationen hade kunnat fokusera på att jobba med innovation och utveckling.

DETTA ÄR ASURGENT CLOUDSOURCING

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vill Du höra mer och hur jag kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och att CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie ”CloudSourcing – Så fungerar det”.

Den 23 maj är nästa tillfälle och då kommer vår kund Lernia att berätta om varför de valt CloudOps och sina erfarenheter från det. Passa på att kom och lyssna och ställ frågor, du kommer att få träffa några av våra seniora molnarkitekter och rådgivare på Asurgent som har många års praktisk erfarenhet av stora migreringar och nyinstallationer i de publika molnen.

Jag ser fram emot att träffas!

Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer