IT-branschen

DevOps – som synt och hårdrock

Stephan Andersson

Boken “Depeche Mode i Sverige 1982-2016” av Martin Sernestrand” inleds med raderna: “I början av 80-talet var du antingen hårdrockare eller syntare. Både och existerade inte. Det här märktes tydligt i tidningen Okejs ”Brevspalten”. Ett uppslag i tidningen där läsarna fick skriva insändare och tycka till och utrycka sina åsikter. Här rasade nya debatter i varje nummer. Speciellt konflikten mellan hårdrockare och syntare. Det var stundvis väldigt hårda kommentarer. Medan hårdrocken redan var etablerad, framför allt hos mer seriösa musikjournalister, så kämpade den nya elektroniska musiken i motvind. Säg ”syntmusik” och många var de rockskribenter i Sverige som osäkrade sina revolvrar. För elektronisk musik har blivit något som är liktydigt med lätt viktigt ploppande”.

Historiskt har motsättningen mellan IT-drift och systemutveckling varit ungefär lika dynamisk som den mellan syntare och hårdrockare. Av tradition har utvecklings- och driftavdelningar varit mycket inriktade på sina respektive områden och uppdrag och detta silo-tänk har också speglats i bristande samarbete. Traditionellt har driftfolket (OPS) får höra från beställarna från affärssidan att systemen skall vara tillgängliga 24/7, de ska vara stabila utan tolerans för några avbrott, de ska köras till låg kostnad. Utvecklarna (DEV) får från samma verksamhetschefer krav på sig att snabbare och snabbare ta fram nya funktioner och införa förändringar.

De som sköter datadriften vill ha stabila system som inte förändras eller beter sig oförutsägbart, medan utvecklarna vill ta sin nya kod i skarp drift så snart som möjligt. Driften anser att utvecklarna levererar program som inte fungerar bra i systemet, vilket höjer driftkostnaden. Utvecklarna å sin sida tycker att programmen fungerar bra i deras egna lokala miljöer, och ser driften som en bromskloss på rymmen från 70-talets tröga och långsamma ADB-dagar.

Dessa motsättningar krockar idag med att IT inte längre är en teknisk fråga utan främst en affärsfråga; IT är digitaliserade affärsprocesser och inget annat. Och dessa affärsprocesser ägs av en verksamhetschef som också är beställare och tydlig kravställare med höga krav på innovation, förändring, stabilitet, och prestanda.

VAD ÄR DEVOPS?

DevOps är en blandning av orden Development och Operations (dev & ops). DevOps kan liknas vid en filosofi som har en specifik grundtanke men med flera metoder, modeller och verktyg som stöd. Till skillnad mot andra ramverk och modeller, som till exempel ITIL, finns ingen enhetlig definition eller sammanställning för vad DevOps är. Men en definition jag använder som beskriver det bra är följande:

DevOps is the practice of operations and development engineers participating together in the entire service lifecycle, from design through the development process to production support.

DevOps syftar till att minska avståndet mellan utvecklare och IT-drift genom att kollegor från Dev och Ops arbetar tillsammans i ett team som gemensamt ansvarar för både utveckling, förvaltning och drift av en tjänst. DevOps gör det möjligt att dra nytta av moderna utvecklingsmetoder samtidigt som snabb och stabil systemförvaltning håller takten med produktutvecklingen; allt för att möta upp verksamhetens krav på snabbhet och förändring. DevOps är tänkt att riva den muren och få utvecklare och drift att fungera som ett team i en gemensam kultur och samarbeta mot gemensamma mål.

I en traditionell IT-drifts markmiljö så är den normala gången att utvecklarna beställer en utvecklingsmiljö av driftavdelningen och efter någon vecka är den tillgänglig så de kan påbörja sitt arbete (och ofta muttrandes över hur långsamma driften är). Sedan bygger utvecklarna i testmiljö och när det ska upp i produktion sedan är det ännu en väntan: beställa en produktionsmiljö av driften, sedan vänta… sedan in i en changeprocess där driften behöver information, sätta upp övervakning, backup osv osv och därefter kan systemet tas i produktion.

Många företag har en infrastruktur som lappats och lagats under åren och klarar inte av dagens krav på automatisering, flexibilitet, snabbhet och skalbarhet. Detta komplexa digitala lapptäcke med många ofta kritiska beroenden försvårar för företaget från att utvecklas dit man vill av rädsla för att befintliga systemen ska skaka till eller stanna.

Med DevOps som uttalad strategi kan utveckling och drift arbeta tillsammans för att steg för steg, bit för bit bygga om lapptäcket så systemen möter dagens verksamhetskrav.

DevOps flyttar fokus från tekniker och placerar det där det ska vara: på affärsverksamheten.

Organisationen kommer att kunna mäta DevOps framgången med KPI:er från affärsverksamheten. Dels från externa faktorer som ökade intäkter, fler och snabbare lanseringar av nya produkter och tjänster, snabbare lanseringar, mindre driftstörningar, nöjdare kunder, högre kvalitet etc. Men också från interna faktorer som sänkta kostnader, mindre buggar, högre produktivitet, förbättrat samarbete, bättre ROI och gladare kollegor.

DevOps är i grunden en del av den pågående industrialiseringen av IT: från det lokala småskaliga manuella arbetet till en hög grad av snabbhet, automatisering och verksamhetsfokus.

MED MOLNET FÅR DOCK DEVOPS EN NY INNEBÖRD – OCH KRÄVER ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA.

DevOps i molnet kräver ett nytt arbetssätt och moderna driftslösningar. För i molnet får utvecklarna istället möjlighet att bygga sin egen infrastruktur och plattform direkt med några knapptryckningar och behöver inte beställa något av driftavdelningen. Utvecklarna kan nu utveckla, testa och sätta system direkt i produktion utan att behöva gå via krångliga changeprocesser. Snabbt och smidigt. Men det finns istället andra utmaningar.

Utvecklarna har ofta inte tillräcklig kunskap om hur miljöerna ska sättas upp enligt best practice, för att ha bästa möjliga redundans, använda infrastrukturtjänster ekonomiskt, backup, nättjänster osv. Och de är inte redo för 24/7 drift utan går normalt hem kl 17. Om något då stannar så är den traditionella driftavdelningen offside, de har kanske inte ens vetskap om att systemet finns och definitivt ingen kunskap om det. Utvecklarna måste då sätta igång egen övervakning, men ingen vill få ett larm en lördagsnatt.

DEVOPS OCH CLOUDOPS 24/7

CloudOps är Asurgents tjänst för automatisering och ersättning av klassisk IT-drift. Som jämförelse vad CloudOps innebär för den klassiska IT-driften kan vi titta tillbaka på en annan IT-funktion som i stort har automatiserats. För 15 år sedan fanns en stor yrkeskår: ”adidas-tekniker” / support på plats tekniker

Sedan kom fjärrstyrning från Helpdesk/Servicedesk, applikationspaketering, automatisk patchning av klientdatorer m m och idag är endast en bråkdel av yrkesgruppen kvar.

Nästa funktion på tur är klassisk IT-drift – det kommer att automatiseras bort i stor utsträckning.

Asurgent CloudOps är en unik tjänst på marknaden som ger våra kunder allt det som den klassiska IT-driftavdelningen utför; dvs monitorering, incidenthantering, skapa och stänga ärenden, eskalera till tekniker och systemansvariga, ringa upp jouren på natten, patchning av virtuella servrar, identifiera och dokumentera nya/avstängda tjänster och system i IT-miljön, rapportera driftsstatisk osv. Men CloudOps gör allt det automatiserat.

För DevOps i molnet innebär Asurgents CloudOps att utvecklarna nu kan starta och stoppa funktioner, infrastruktur och tjänster utan att behöva meddela driften varje gång. CloudOps upptäcker förändringar och utvecklarna får då trygghet i att deras test och produktionsmiljöer alltid övervakas och manageras 24/7. Och Asurgent finns tillhands 24/7 om det krävs och vi finns där som rådgivare över hur infrastrukturen i molnet bäst sätts upp. Allt för att utvecklingsteamet ska ha ”NoOps”.

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIE 23 MAJ

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten och helt utan krav på långa och stelbenta kontrakt.

Vill Du höra mer om CloudSourcing och hur jag kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och att CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie ”CloudSourcing – Så fungerar det”.

Den 23 maj är nästa tillfälle och du kommer att få träffa och ställa dina frågor direkt till våra seniora molnarkitekter och rådgivare på Asurgent som har många års praktisk erfarenhet av stora migreringar och nyinstallationer i de publika molnen.

Jag hoppas vi ses där!
Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer