IT-branschen

Då var då, traditionell outsourcing med traditionell IT-drift.

Stephan Andersson

Nu när tomten och champagnen är avklarade fortsätter vi att utveckla vårt koncept CloudSourcing; ett tydlig erbjudande och position som baseras på publika molntjänster från Microsoft Azure och Amazon AWS och som ersätter den traditionella affärsmodellen för outsourcing.

Under 2018 är jag övertygad om att utvecklingen av de publika molntjänsterna kommer att fortsätta accelerera med en kraftig tillväxt över hela världen. Den lokala närvaron från de stora molnleverantörerna kommer öka i Sverige där Amazon nu snart tar tre stora datacenters i Sverige i bruk. Det ryktas om att även flera av de andra stora molnleverantörerna är på väg hit.
Det ledande nordiska IT-marknadsundersökningsföretaget Radar släppte före jul en ny rapport “The Perfect storm” där de bl a konstaterar att idag spenderas ca 2,9% av svenska IT-budgetar på det publika molnet.

Svenska verksamheter lägger idag 2,9% på publika molntjänster. År 2020 kommer den siffran att vara tio gånger högre.

Det här kommer att innebära att en tredjedel av IT-företagen inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller, utdaterade tjänster och med fel kompetenser.  Den industrialisering av IT som nu sker kommer kommer i grunden att förändra branschen och hur IT köps och konsumeras. Industrialiseringen bygger till stor del på de storskaliga digitala tjänstefabrikerna som de publika molnen är. Fördelarna med de publika molnen är många vs den traditionella outsourcingmodellen: molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans, flexibla kontrakt, inga inlåsningar, proaktivitet – på riktigt, pay as you go, fördelar för miljö och hållbarhet, rätt pris hela tiden samt överlägsen säkerhet och kontroll.

Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om. Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV.

CloudSourcing är en ide vars tid har kommit!

NU ÄR NU; TRADITIONELL IT-DRIFT KOMMER ATT AUTOMATISERAS

Jag har arbetat i nästan 30 år med outsourcingen i traditionella affärsmodeller och jag har den största respekt för de individuella insatser som gjorts av skicklig driftpersonal genom åren. Dock är det lätt att konstatera att traditionell IT-drift är ett småskaligt, personberoende manuellt och mycket kostnadskrävande hantverk. Den traditionella IT-driften på en IT-avdelning eller ett outsourcingbolags driftorganisation kommer nu steg för steg förändras i grunden.

Traditionella manuella IT-driftstekniker arbetsuppgifter som underhåll, installation och övervakning av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer kommer steg för steg att automatiseras.

Vi kan likna det som nu kommer att ske för organisationer med IT-drifttekniker med den utveckling som mötte den tidigare mycket stora yrkesgruppen supporttekniker som gick från skrivbord till skrivbord.

Det var också ett manuellt, personberoende och mycket kostnadskrävande hantverk. Yrket supporttekniker mer eller mindre försvann totalt när standardarbetsplatstekniken lanserades och allt kunde fjärrstyras, installationer av programvara paketerades centralt och distribueras ut till alla datorklienter.  Och radikalt effektiveras.

Den traditionella dataavdelningen är näst på tur att automatiseras.

I en värld där det enda konstanta är förändring och där varje affärsmodell, produkt och tjänst har ett bäst-före-datum, där alla branscher utmanas av disruptiva uppstickare och där varje prislapp och marginal är under ständig attack är förnyelse och innovation ett måste för att ett företag ska fortsätt vara relevant för sina kunder och krasst kunna överleva.

Dock har alla företag i olika omfattning en XL-utmaning i form av ett historiskt digitalt arv – ett digitalt lapptäcke av alla gamla IT-system och digitala beroenden som hänger ihop med tur, plåster och tejp men det knakar idag rejält i de digitala fogarna. I nuläget tvingas svenska företag i genomsnitt lägga 75% av IT-budgeten (samt mycket möda och stort besvär) på att upprätta hålla drift av det befintliga digitala lapptäcken och endast 25% går till utveckling. Dvs nästan all tid och pengar går åt till att upprätthålla status quo och följdaktligen stå stilla på stället.

Traditionell IT-drift är mycket kostnadskrävande och utgör en stor del av dessa 75% av IT-budgetarna. Tack vare kommande automatisering kommer nu pengar från detta status qou-läge att kunna flyttas över till utveckling, till förändring, till innovation.

Asurgent CloudOps är en automatiserad, datadriven IT-drift som är snabbare, billigare och bättre.

Asurgent CloudOps är en automatiserad och datadriven tjänst för 24/7 av IT i de publika molnen som ersätter traditionell manuell IT-drift. Med vår unika CloudOps tjänst övervakar och managerar vi era system automatiserat i molnet 24/7. Vi ser till att allt är dokumenterat – automatiskt. Har koll på användandet av molnet och all ärendehantering. Du köper tjänsten utan bindningstider och med en pay-as-you-go modell.

När du nu steg för steg kommer att flytta din IT till de publika molnens överlägsna fördelar kommer du vid olika steg i den processen troligen arbeta med hybridmoln (privata och publika moln), kanske med multimolnstrategier (använda dig av flera olika molnleverantörer) samt integrera molnlösningar med traditionella IT-lösningar från ditt befintliga datacenter. I alla dessa steg kommer du kunna använda dig av CloudOps som din automatiska IT-driftorganisation. Med automatiserade åtgärder dygnet runt.

Tjänsten CloudOps kommer steg för steg hjälpa våra kunder att ordentligt utmana och förändra dagens fördelning av deras IT-budgetar med fördelningen 75% drift och förvaltning vs 25% utveckling.

Vår vision med CloudSourcing och CloudOps är att vända på siffrorna för IT-budgeten; dvs 75% ska gå till affärsutveckling och innovation, endast 25% till att upprätthålla status qou det Digitala Lapptäcket. Då kommer  affärsverksamhetens krav på att IT ska stötta affärsverksamhetens krav med ständig innovation, förändring och utveckling kunna mötas på ett helt annat sätt.

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten och helt utan krav på långa och stelbenta kontrakt.

Vill Du höra mer om CloudSourcing och hur jag kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie ”CloudSourcing – Så fungerar det”.

Eller som Guns n´Roses uttrycker det. Yesterday´s got nothing for me…

Den 23 januari är nästa tillfälle och du kommer att få träffa och ställa dina frågor direkt till våra seniora molnarkitekter och rådgivare på Asurgent som har många års praktisk erfarenhet av stora migreringar och nyinstallationer i de publika molnen.

Hoppas att vi ses!

Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer