IT-branschen

Då var då, december 2008: The Big Switch

Stephan Andersson

Efter att ha tillbringat snart 30 år i de digitala skyttegravarna i IT-branschen kan jag konstatera att i en bransch som präglas av konstant förändring finns det trots allt några bestående sanningar:
–          En sanning är att man ofta överskattar hur snabbt en ny teknologi ska slå igenom, men att man underskattar effekten av den långsiktiga förändringen.
–          En annan sanning är att det kan framstå som en plötslig revolution egentligen är en långt utdragen evolution där en dag en specifik produkt eller tjänst blir droppen som får bägaren att rinna över och området att explodera.
2008 – Boken “The Big Switch” – förutsåg ITs industrialisering
Flera medarbetare på Asurgent har sin professionella bakgrund på Qbranch. Vi diskuterade där på ett ledningsmöte i december av 2008 en ny bok som hette “The Big Switch” av Nicholas Carr.

Carrs jämförde i boken utvecklingen av IT med elektricitetens utveckling och dess inverkan på industrialiseringen; först hade fabrikerna sina egna lokala vattenhjul, sedan byggdes centrala elverk som försörjde alla fabriker och vattenhjulen lämnades ute i skogen att ruttna. El-industrin blev en resurs; sen exploderade ett utbud av eldrivna smarta hushållsapparater på toppen av detta.

Carr beskrev för IT-industrin en framtidsutveckling med enorma datacenters som blir naven i ny global infrastruktur. I dessa anläggningar kommer datakraft och tjänster att produceras och levereras i industriell storskalig produktion och köpas som tjänst per månad och per användare. Detta kallades cloud computing och Carr skrev om vad som skulle hända i samhällsekonomin tack vare cloud computing.

Den stora förändringen vid denna tid för outsourcingens traditionella affärsmodell var att IT gick ifrån att vara en teknisk fråga till att vara en affärsfråga; teknik blev digitaliserade affärsprocesser.  När kopplingen IT och affärer blev allt starkare, när tekniken mötte ökade krav från kundernas affärsverksamheter blev svagheterna i befintlig affärsmodell allt påtagligare och det började knaka i fogarna i mötet mellan datahall, SLA-krav och krav på “IT vs business aligment”.

Många företag hade vid denna tidpunkt (och har även idag…) beroende på storlek egna dataskåp, datarum eller egna datecenters där man med småskaligt personberoende manuellt hantverk daglig drift höll/håller systemen uppe med mycket möda och stort besvär; man skötte övervakning, uppgraderingar, virusskydd etc med ett dåligt utnyttjande av tekniken vad gäller t ex server och lagringskapacitet och 75% av IT-budgeten gick/går åt att kämpa för att upprätthålla den dagliga driften i befintliga system.

Det började bli allt svårare att leverera uppfattad kundnytta. Denna växande utmaning skavde och malde i våra skallar: “There must be a better way”.  Vi köpte därför in massor av exemplar av “The Big Shift” och delade ut till medarbetare, kunder och partners och uppmanade sedan våra medarbetare att inte låta sina barn satsa på en karriär som servertekniker.

NU ÄR NU, DECEMBER 2018; THE PERFECT STORM

Idag december 2018 har det gått 10 år sedan vi begrundande “The Big Switch”. Av en ny rapport från det ledande nordiska marknadsanalysföretaget Radar som heter “Industrialisering av IT – Den perfekta stormen” framgår att hela det nordiska IT-landskapet står inför en mycket omfattande förändring. Disruptionen kommer inom de närmaste 24 månaderna att i grunden skaka om IT-leverantörer, IT-konsulter, IT-avdelningar på företag och myndigheter; i praktiken alla som arbetar med IT och digitalisering.  Det här kommer att innebära att en tredjedel av IT-företagen inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller och med fel kompetenser.
En stor orsak till detta är att publika molntjänster nu står inför sitt stora genombrott. Inom de närmaste två åren kommer svenska IT-inköpare att tiodubbla investeringarna i publika molntjänster, från 2,9 procent idag till mellan 27 och 32 procent av de totala IT-kostnaderna. När industrialiseringen av IT har nått sin fulla potential kommer publika molntjänster att utgöra knappt hälften av IT-investeringarna.
Radar beskriver det som en slags industrialisering av IT där de traditionella IT-tjänsteföretagen inte kan matcha de skalfördelar som de globala molnleverantörerna ger. Microsoft Azure, AWS och Google erbjuder helt enkelt en helt annan grad av standardisering och massproduktion än traditionella IT-leverantörer. För industrin tog det 250 år att ta steget in i massproduktion. IT-branschen etablerades för 40 år sedan och industrialiseringen sker nu.

Det är tre indikatorer som har betydelse – otillräckligt kapital, dålig lönsamhet och låg kundnöjdhet. De tre sakerna korrelerar rätt väl med om man klarar sig eller inte. Radar kallar det här för ”den perfekta stormen” – om man inte känner av vad som händer befinner man sig antagligen i stormens öga.

Precis som vid den industriella revolutionen så står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om. Ur CIO:ns perspektiv består IT-branschens industrialisering av de tre delarna automation, integration och innovation. CIO behöver leverera och styra inom dessa genom att skapa nytt, integrera nya komponenter och i slutändan automatisera dessa. Kunder kommer att få tillgång till datakraft och funktioner som har möjlighet att förändra verksamheten i grunden. De som är aktiva, tar möjligheten och gör kloka beslut kommer att vara vinnare. Andra kommer att förlora.

OK; en perfekt storm alltså.

Industrialiseringen av IT kommer att förändra er verksamhet, garanterat. Och det händer nu. 

Vad är det nu igen man säger: “När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar”…

Du som köpare av IT behöver se över vilka rådgivare och leverantörer du omger dig med och vilka som kommer att vara strategisk för dig över tid. Och vilka som du bedömer inte kommer att klara av eller hinna med transformationen som industrialiseringen innebär.

ASURGENT CLOUDSOURCING

Industrialiseringen av IT är också utgångspunkten för att vi startade Asurgent. Vi lanserade våren 2017 ett komplett erbjudande kring CloudSourcing som helt baseras på publika molntjänster från Microsoft Azure och Amazon AWS och som ersätter den traditionella outsourcing affärsmodellen. Våra seniora arkitekter och konsulter inom molnteknologi har många års praktisk erfarenhet av stora migreringar och nyinstallationer på molnplattformar.
Asurgent har inga egna datacenters men vi konstaterar nöjt att idag har vi tack vare molnets möjligheter fått mycket bättre förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb för våra kunder. Som oberoende rådgivare och konsulter hjälper vi våra kunder att migrera till rätt lösning och finns kvar som rådgivare över tiden för att säkra att våra kunder drar nytta av all ny funktionalitet. Vi hjälper våra kunder att vid sidan av kapacitetsfördelarna dra nytta av molnets snabbt växande utbud av funktionalitet och tjänster. Molnet är inte en slutstation utan en början på en ny era där ni kan testa och utveckla system och tjänster som gör er verksamhet effektivare och som ger era kunder nya tjänster. Det publika molnet ger er helt nya möjligheter till innovation.
Vi förflyttar våra kunders digitala verksamheter från mark till moln. Bort från det digitala lapptäckets begränsningar och vi säkerställer att våra kunders system fungerar 24/7 i de publika molnen med vår egen automatiserade CloudOps tjänst.

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIE DEN 23 JANUARI: MED CLOUDSOURCING GER VI DIG SVAREN SOM DIN NUVARANDE OUTSOURCING LEVERANTÖR INTE KAN GE

Vill du veta mer om möjligheterna och fördelarna med CloudSourcing jämfört med traditionell outsourcing är du välkommen till Asurgent i Waterfront Building kl 08:00 – 09:30 den 23 januari.

CloudSourcing – en idé vars tid har kommit.

Jag ser fram emot att träffa dig den 23 januari!
/Stephan Andersson, CEO Asurgent AB

Upptäck mer