IT-branschen

Då krävdes det flera hundra. Idag hade vi bara behövt ett fåtal.

Stephan Andersson

Svenska företag och organisationer lägger i genomsnitt, enligt Radar, 75% av den totala IT-budgeten på drift och förvaltning. Det är alltså endast 25% kan läggas på att utveckla och förbättra för verksamheten. Det här är vad vi kallar för Driftfällan. Man sitter helt enkelt fast med stora investeringar i infrastruktur och system som innebär att det tar lång tid att ställa om och förändra IT-stödet trots att alla verksamheter och affärsmodeller är under konstant attack från snabbrörliga konkurrenter och kunder med minskande lojalitet. För att hålla igång IT-miljöerna på marken så krävs det stora driftsorganisationer som arbetar 24/7 med övervakning, felsökning, åtgärder, installationer, ärendehantering osv osv.

Anledningen är att IT-systemen och infrastrukturen på marken har under många år vuxit, kompletterats, lagats och lappats och därför är mångas vardag att man har en ostandardiserad IT-miljö och infrastruktur som kräver massor av dagliga manuella insatser och en rad olika typer av system för att managera allt. Och det går inte, eller är ekonomiskt lönlöst, att automatisera denna djungel av olika infrastrukturer och system. Vi kallar det här för det Digitala Lapptäcket på marken.

Det Digitala Lapptäcket håller alltså företag kvar i Driftfällan och hindrar dem från att kunna bli snabbare och bättre för sina kunder, partners och anställda. Det här öppnar upp möjligheter för nya konkurrenter då de inte sitter fast i ett Digitalt Lapptäcke utan nyttjar molnets flexibilitet, utbud och intelligens när de bygger sina verksamheter och tjänster och kan snabbt utmana de etablerade leverantörerna.

På Asurgent hjälper vi våra kunder bort från det Digitala Lapptäcket på marken och förflyttar dem upp till det publika molnet. Det är det första steget till att börja ta sig loss ur Driftfällan.

Molnet i sig innebär en mycket högre flexibilitet och frihet som ger företag möjlighet att kunna öka sin innovation och utveckla verksamheten, sina produkter och tjänster. Det är ett stort steg för att komma loss från det Digitala Lapptäcket då infrastruktur och tjänster i molnet är standardiserat och med mycket högre automatiseringsgrad som innebär ökad snabbhet, ökad säkerhet, ökad kontroll och bättre driftsstabilitet.
Men när ni gör er molnresa, lämna då inte bara den tekniska legacyn kvar på marken. Lämna även gamla tankesätt och arbetssätt och se till att ni nyttjar alla de möjligheter som molnet innebär. Allt går att automatisera och bygga bort majoriteten av alla manuella handgrepp. Har ni en driftsleverantör på marken så säkerställ att de verkligen är redo för att hantera er molnmiljö så att de inte hanterar er molnmiljö som om det var kvar på marken. Vi ser motsatsen tyvärr alltför ofta.

Har ni en driftsleverantör på marken så säkerställ att de verkligen är redo för att hantera er molnmiljö så att de inte hanterar er molnmiljö som om det var kvar på marken.

Vi har tagit det ett steg längre. Vår tjänst CloudOps hjälper våra kunder att ordentligt utmana Driftfällan. Asurgent CloudOps är en automatiserad och datadriven drifttjänst för IT-system i de publika molnen som ersätter traditionell och manuell IT-drift.

CloudOps är en molntjänst som övervakar och managerar våra kunders system automatiserat i molnet 24/7. Alla handgrepp som en driftsorganisation normalt gör – övervakar, felsöker, åtgärdar, startar om, patchar, dokumenterar, mailar, ringer, ärendehanterar m m – har vi automatiserat bort så långt det är möjligt. Och CloudOps blir allt mer utvecklad ju fler kunder och ju mer data vi får in i systemet och det kommer direkt alla våra kunder till godo.

Vi har inte bara automatiserat bort traditionell IT-drift. Vi utmanar även den klassiska outsourcingmodellen som håller kvar kunder på marken och som låser in kunder i långa kontrakt med låg flexibilitet. Den gamla outsourcingmodellen är döende och inget som passar för en molnmiljö.

Våra kunder betalar istället för driftstjänsten per timme precis som de gör för de olika tjänsterna i molnet. Som du troligen redan vet så kan du i molnet bestämma om du vill ha systemet igång 24/7 eller bara under vissa timmar, ex vis vissa system kanske bara behöver vara igång vardagar men aldrig på helger. Då betalar du till molnleverantören (ex vis Microsoft Azure eller Amazon AWS) för de timmar ditt system är igång. Betalmodellen för CloudOps är densamma, dvs om du vill ha din miljö övervakad och managerad endast på vardagar så betalar du bara för de faktiska timmarna, dvs Pay as you go.

Dessutom så har vi en Stay-as-long-as-you-like modell. Det betyder att vi inte har några bindningstider utan våra kunder använder CloudOps när de behöver och så länge de behöver.

Vår vision med vårt koncept CloudSourcing och tjänsten CloudOps är att vända på siffrorna för IT-budgeten; dvs 75% ska kunna gå till affärsutveckling och innovation, endast 25% till att upprätthålla status qou. Då kommer affärsverksamhetens krav på att IT ska stötta verksamhetens med ständig innovation, förändring och utveckling att kunna realiseras på ett helt annat sätt. Vi har fått ett stort intresse för konceptet CloudSourcing som stöttar våra kunder i alla faser av molnresan och inte minst för tjänsten CloudOps.

Vi genomför regelbundet seminarier där vi mer i detalj berättar om konceptet och djupdyker i olika tjänster. På seminarierna brukar jag berätta om min egen erfarenhet av att tidigare byggt upp och ansvarat för stora driftsorganisationer med flera hundra driftstekniker. Idag på Asurgent med vad vi utvecklat i CloudOps hade vi behövt max 15% av den personalstyrkan.

På vårt senaste frukostseminarium gästades vi av vår kund Lernia som berättade om varför de valt Asurgent som molnrådgivare och bakgrunden till att de valde att lägga övervakning och managering i vår tjänst CloudOps. Vi blev ödmjukt stolta och glada över att höra omdömet att ”Asurgent har väldigt hög kompetens inom de publika molnen” och att ”affärsmodellen för CloudOps med att använda så mycket och så länge vi behöver och bara betala för just det lockade väldigt mycket”.

Är du också intresserad av att höra mer så är du välkommen att anmäla dig till ett seminarium som passar din agenda. Se vår seminariekalender här.

Välkommen!
Stephan Andersson, VD Asurgent

Upptäck mer