Security

Vecka 13, 2022. En uppdatering från SOC

Magnus Wästfjärd

2022 Vecka 13

Inledning

Kriget i Ukraina har nu passerat en månad och det mänskliga lidandet och den humanitära katastrofen står i centrum. Viss ljusning kan anas genom intensifierade förhandlingar mellan parterna, men ett genombrott och eldupphör kan dröja.

Parallellt fortgår olika positioneringar på det politiska planet. Kina har och kommer fortsatt spela en nyckelroll för omfattningen på kriget i Ukraina. Ställningstaganden från deras sida får även påverkan på ett mer globalt plan, underblåst av den ideologiska konflikten mellan öst och väst.

Löpande krishantering

Vår krisledning fortsätter att dagligen bevaka utvecklingen i vårt närområde och globalt. Det är tydligt att vi alla kommer påverkas av negativa effekter under en lång tid och inom många områden blir omställningarna permanenta.

Effekterna av införda sanktioner och motåtgärder från Ryssland fortsätter att påverka såväl globala flöden av varor som den finansiella sektorn. Mitt i detta ska man heller inte glömma att Pandemin långt ifrån är över med nya omfattande lock-downs i Asien.

Cybersäkerhet

Cyberattacker har kanske inte fått den betydelse som många förutsåg före starten av kriget. Betyder dock på inga vis att det läget har varit lugnt. Attacker sker löpande från Ryssland men kanske i än större utsträckning mot ryska intressen.

Hotbild

Cert.se och andra svenska och Internationella organ har under en tid skrivit om ökade hot för bl.a DDos och Phishing. Kan läsas i sin helhet här

I vår SOC har vi fram tills nu inte sett en ökning. Men starten på vecka 13 ser vi ett trendbrott med markant uppgång av försök till intrång. Citat från SOC – ”om förra veckan vara en tvåa på en tiogradig skala, så är det en sjua nu…”

Vi ser ingen uppenbar förklaring till att aktiviteten ökar nu. Vårt initiala antagande var att cyberattacker skulle ske tidigare i konflikten och som ett komplement till markstrider. Att nu och ej koordinerat med andra aktioner inleda attacker tycks just nu ologiskt.

Oaktat så är hotet reellt och ökar i frekvens. Motåtgärder som Cert.se rekommenderar är enkla och effektiva. De eller dem som inte agerar nu löper betydande risk att råka ut för intrång och digital vandalism.

Upptäck mer