IT-branschen

Confessions of a former outsourcingdirektör fortsätter…

Stephan Andersson

I min förra blogg skrev jag om min karriär genom outsourcingens historia; från att vara med och göra den allra första stora outsourcingaffären 1992 i Sverige (ID Network och Wasa Försäkringar) och vidare genom alla år på Qbranch fram till idag.
En resa i de digitala skyttegravarna genom vad jag kallar Outsourcingens version 1.0 respektive 2.0; en resa fylld med teknisk evolution och ständigt nya utmaningar vs befintlig affärsmodell.
Den stora förändringen för outsourcingens affärsmodell var att IT gick ifrån att vara en teknisk fråga till att bli en affärsfråga; teknik blev digitaliserade affärsprocesser. När kopplingen IT och affärer blev allt starkare, när tekniken mötte ökade krav från kundernas affärsverksamheter blev svagheterna i befintlig affärsmodell allt påtagligare och det började knaka i fogarna i mötet mellan datahall, SLA-krav och krav på “IT vs business alignment”. Verksamhetens krav kan sammanfattas till mer, snabbare och flexiblare – till lägre kostnad. Det blev allt svårare att leverera uppfattad kundnytta. Denna växande utmaning skavde och malde i min skalle: “There must be a better way”.
DÅ VAR DÅ, NU ÄR NU: CLOUDSOURCING ÄR OUTSOURCING 3.0
Det går som bekant inte att stoppa en idé vars tid har kommit: kundnytta vinner alltid i längden över teknik. Molntjänster handlar i grunden om en industrialisering av IT: från det lokala småskaliga manuella arbetet till en hög grad av effektiv storskalig automatisering. Och CloudSourcing handlar om en modern outsourcing affärsmodell.
För oss innebär det att använda de publika molnen istället för en infrastruktur på marken helt nya möjligheter att skapa påtagligt större kundnytta till våra kunder.
Jag ser många stora fördelar som CloudSourcing ger våra kunder och som ersätter den traditionella outsourcing affärsmodellen. Nedan några av de viktigaste:
Molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans Dina system flyttas från ett i sammanhanget småskaligt datacenter till ett hypereffektivt automatiserat datacenter med enorma resurser. Alla rutiner och operationer som hör till ett datacenter får en dramatisk uppgradering som är lika påtaglig som att gå ifrån svart-vit TV till färg-TV. Du utnyttjar standardiserade tjänster vilket minskar problem och brister kopplade till den mänskliga faktorn.
Flexibla kontrakt, inga inlåsningar. Vi, som leverantör, behöver inte göra några investeringar och det innebär i sin tur en stor flexibilitet för våra kunder, kravet på mångåriga avtal är borta. Och i en värld där det enda konstanta är förändring är det bra nyheter. Nya flexibla villkor möjliggör snabba förändringar och omedelbar utökning och avlägsnande av tjänster. Prova-innan-du-köper alternativ är tillgängliga.
Proaktivitet på riktigt. Att systemen fungerar är bra men bara en hygienfaktor. Att konstant leta efter möjligheter att förbättra funktioner, kostnadsnivån, säkerheten, tillgängligheten… det skapar ett uppfattat värde. Då utbudet av nya tjänster och funktioner i de publika molnen utökas konstant innebär det att vi kan agera proaktivt, på riktigt, och med affärsmodellen – pay as you go kan ni enkelt testa nya funktioner och behålla det som verkligen adderar ett konkret värde för er verksamhet.
Pay as you go. Affärsmodellen med molntjänster är pay-as-you-go; dvs du behöver inte binda kapital i tunga investeringar i hårdvara och program; du betalar löpande för vad du verkligen använder per månad per användare.
Miljö och energi. Fördel energi och miljö:de flesta företag har överkapacitet med IT-system som står och brummar på tomgång utan att användas. Du använder bara den datakraft du använder och minskar därför koldioxutsläpp.

Ta del av prisutvecklingen över tiden. Pris/prestanda förändras konstant till det bättre. Istället för långa avtal med fasta priser över tre år får du ta del av det aktuella marknadspriset – hela tiden.

VÄLKOMMEN 20 APRIL; “CLOUDSOURCING: SÅ FUNGERAR DET”
Vill du veta mer om möjligheterna med CloudSourcing är du välkommen till Asurgent i Waterfront Building kl 08:00 – 09:30 den 20 april.
Vi går igenom den faktiska förflytten, compliance frågor och den konstanta utvecklingen …och visar på kundytta!
CloudSourcingens tidsera har börjat.
Jag ser fram emot att träffa dig den 20 april!
/Stephan Andersson, CEO Asurgent AB

Upptäck mer