IT-branschen

Computer Weekly: Cloud service spending almost matches traditional IT-outsourcing

Stephan Andersson

Traditional outsourcing spending has plummeted in the latest three-month period, but spending on cloud-based IT services is going some way to filling the void

http://www.computerweekly.com/news/450428450/Cloud-service-spending-almost-matches-traditional-IT-outsourcing

IT:s industrialisering pågår; idag spenderas 2,9% av svenska IT-budgetar idag på det publika molnet. År 2020 kommer siffran att vara tio gånger högre, 29,5%.  Den här utvecklingen kommer att innebära att en tredjedel av dagens IT-företag inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller och med fel kompetenser; bäst-före -datum tickar obönhörligen. Kundföretagen kommer att få tillgång till datakraft och funktioner som har möjlighet att förändra verksamheten i grunden. Kundnyttan som blir följden av IT:s industrialisering kommer att bli helt överlägsen.

Upptäck mer