Tech

CloudSourcing vs Traditionell Outsourcing

En del av våra konsultuppdrag handlar om rådgivning för att hjälpa våra kunder att jämföra olika sätt att köpa IT-tjänster. Den traditionella modellen med en outsourcingleverantör som levererar egenproducerade tjänster från eget datacenter är en väl beprövad modell som funnits i olika skepnader i Sverige i 20+ år. Våra kunder har vanligtvis bra kunskap på vad som är marknadsmässiga villkor och vad som brukar vara uppsidor och nedsidor med leveranserna.

Den utmanande modellen kallar vi på Asurgent för CloudSourcing vilket är precis vad det låter som, ett sätt att sourca sin IT-leverans från de publika molntjänsterna som Microsoft Azure/365, Amazon Web Services, Google med flera. Här är kunskaperna hos de kunder vi jobbar med olika, både olika mellan kunder men också olika inom organisationerna. Vi brukar gå igenom de största skillnaderna och berätta hur man som kund kan dra nytta av dem:

Avtalstid.

En traditionell leverantör köper in hårdvara för kunduppdrag som man skriver av på 3-5 år. Man hyr datacenter med ungefär samma kontraktslängd och man vill helst att kunden skriver på ett avtal med samma kontraktslängd dvs 3-5 år. Bakgrunden är givetvis att leverantören inte riktigt vill riskera att stå utan kund men med kostnader för hårdvara, datacenter med mera. En annan viktig aspekt är att bolagens värdering och styrsystem baserar sig på orderboken, dvs summan av alla de kontrakt och alla de år och månader som är kvar att fakturera. Vår modell CloudSourcing erbjuder istället kunderna ”stay as long as you like” där de globala molntjänsterna inte kräver någon avtalstid av kunden.

Betalmodell.

Den traditionella outsourcingmodellen erbjuder fasta priser med årliga indexeringar och ibland årliga rabatter som behöver realiseras med lägre produktionskostnader. Asurgents CloudSourcing har istället betalmodellen ”pay as you go” där kunden kan starta, stoppa och ändra tjänster och ta del av produktutvecklingen direkt när nya tjänster kommer.

Flexibilitet.

Den traditionella modellen hos den traditionella leverantören ger inte så mycket att välja på. I de publika molnen finns ett större utbud av tjänster vilket gör att man tex kan byta databastjänst, man kan välja en annan storagelösning och man kan välja geografisk redundans på några minuter. Och sedan plocka bort tjänsterna igen om man vill det. Man kan spinna upp testmiljöer i några timmar för att sedan ta ned dem.

Proaktivitet.

De publika molnen släpper nya och uppdaterade tjänster i snabb takt tillgängliga för kunden som väljer CloudSourcing. Det går inte ens att jämföra med traditionell outsourcing.

Leverans.

Hos de traditionella leverantörerna har de olika kunderna olika arkitektur i lösningarna vilket gör att leveransen till stor del är manuell och personberoende. Leveransen med CloudSourcing produceras med samma tjänster för alla kunder, och med öppna APIer för integration och styrning,  vilket gör att möjligheterna för automation ökar. Med automation kommer ökad säkerhet, snabbare hantering och lägre kostnad. Säkerhetsaspekterna är också helt andra med valbara säkerhetstjänster.

Drivkrafter.

I början av diskussionen är ofta pengar och besparing det som driver kunden. Drivkraften en bit in i diskussionen med våra kunder skiftar sedan till en värdebaserad diskussion där värdet till verksamheten blir den viktigaste parametern.

Flytt och etablering.

I alla tider har det kostat att flytta driften till en ny outsourcingleverantör. Och det kostar att flytta från dem. Med CloudSourcing kostar det minimalt att byta leverantör. Systemen finns i molnet och det är kunden som bestämmer vem som ska ha access till dem och vem som ska managera dem. Kunden har kontrollen.

En del av ovan resonemang är lätta att se logiken kring medan andra kanske kräver en djupare diskussion för att skillnaden ska bli tydlig. Men kanske är Du redan nu övertygad om att CloudSourcing är en modell som tål att utvärderas på allvar?

Kontakta oss gärna på info@asurgent.se

Och glöm inte bort att anmäla Dig till vårt kostnadsfria Nyhetsbrev!

 

Upptäck mer