Tech

Azure närmare kanten, prylarna och den öppna källkoden

Microsoft är ett helt annat företag idag, jämfört med för 20 år sedan. Särskilt tydligt märks det i Azure, sakernas internet (IoT) och i satsningarna på öppen källkod. Här tittar vi närmare på några av de senaste nyheterna som gör det enklare att koppla ihop IoT med Azure, få ut mer nytta av open source och komma igång med edge computing.

Plug and play för prylar

IoT Plug and Play är Microsoft nya initiativ som är tänkt att förenkla och minska behovet av egen utveckling i IoT-implementationer. IoT Plug and Play är i praktiken IoT-enheter som är certifierade att fungera med befintliga tjänster som Azure IoT Hub.
Även om initiativet fortfarande är i ”preview” finns ett antal olika enheter, från utvecklingskit baserade på ESP32 till färdiga sensorlösning för bland annat luftkvalitet, temperatur och positionering. IoT Plug and Play minskar behovet av att själv ha kompetens kring inbäddade system som FreeRTOS, nätimplementationer med LoRA och det ger ett smidigt sätt att koppla ihop enheterna med Azure.
Plug and Play-initiativet visar tydligt att IoT är ett fortsatt fokusområde för Microsoft där man vill knyta ihop IoT-hanteringen till ett komplett ekosystem, från Windows 10 IoT och sensorer, hela vägen upp till Azure.
Build with Azure IoT Central and IoT Plug and Play
Introduction to IoT Plug and Play

Kraftfull databas bortom molnet

Under Build-konferensen, som nyligen anordnades av Microsoft, lanserades Azure SQL Database Edge. Tanken med SQL Database Edge är att ge möjlighet att flytta ut databaser från molnet, närnare exempelvis IoT-enheter och bygga vidare på samma plattform som återfinns i Azure SQL Database. Enklare arkitektur, med en bekant databaslösning, är en av fördelarna, enligt Microsoft. På köpet får man funktioner för maskininlärning och graf. Att Azure SQL Database Edge släpps för både ARM och x64 ger större möjligheter till att välja olika plattformar. SQL Database Edge är än så länge i förhandsversion via ”early adopter program”.
Azure SQL Database Edge
Get to know Azure SQL Database Edge

Stärkt stöd för öppen källkod

Investeringarna i produkter baserade på öppen källkod fortsätter i Azure. Tidigare har Microsoft lanserat lösningar som bygger på exempelvis Apache Spark, Hadoop och Kafka och på relationsdatabassidan finns redan stöd för till exempel Postgresql och Mysql. En intressant nyhet för de som använder Postgresql är modulen pg_auto_failover som ger möjlighet till automatisk failover på ett enkelt sätt. En annan intressant lösning, som fortfarande är i ”preview”, är möjligheten att sätta upp managerade Postgresql-kluster i Azure med ”Hyperscale (Citus)”.
Microsoft köpte Citus Data, som utvecklar klusterlösningar för Postgresql, i början av 2019.
Introducing Hyperscale (Citus) on Azure Database for PostgreSQL
Create an Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus)

Kom närmare terminalen, Linux och Docker

Med Windows Terminal lovar Microsoft mycket nytt för den som trivs med kommandoraden. I mitten av juni ska mjukvaran lanseras och den knyter ihop Powershell, Cmd och Windows Subsystem for Linux i ett, textbaserat, gränssnitt.
I samma anda dyker även WSL (Windows Subsystem for Linux) upp i en helt ny version, i mitten av juni 2019. Förutom att det utlovas dramatiskt bättre prestanda kommer också stöd för Linuxbaserade Docker-containrar. I botten återfinner vi en modifierad variant av Linux 4.19-kärnan, som inkluderas direkt i den vanliga Windows-installationen.
Introducing Windows Terminal
Announcing WSL 2

Och många fler nyheter

Vill du få koll på vad mer som lanserades under Build 2019 och fördjupa dig mer i nyheterna kan ett besök på https://news.microsoft.com/build2019/ rekommenderas varmt. Vill du få löpande uppdateringar eller hjälp att komma igång med din resa till molnet – hör av dig till oss.

Mats Leonéus
Cloud Consultant, Asurgent AB

Upptäck mer