IT-branschen

Asurgents CloudSourcing – ett fullskaligt alternativ till traditionell outsourcing

Stephan Andersson

Den rådande och dominerande modellen på marknaden är att företag antingen själva eller via en driftsleverantör sköter om sin IT-infrastruktur som finns on-prem (eller på marken som vi väljer att kalla det). I Sverige har ca 87% av alla företag helt eller delvis outsourcat sin IT till en driftsleverantör som erbjuder tjänster från sina markbaserade datahallar.

Då alla affärsmodeller ständigt är under attack så tvingas alla verksamheter att kontinuerligt se över hur man köper in, förädlar, producerar och levererar varor och tjänster till sina kunder för att fortsätta vara relevant. Det finns otaliga exempel på verksamheter som tidigt tagit steget ut i molnet och som nu utklassar sina konkurrenter med tjänster som ger större värde till kunderna och för varje månad blir det bara mer uppenbart att alla företag och verksamheter måste ta sig bort från markens digitala lapptäcke. Att stanna kvar på marken medför stora risker att inte kunna möta konkurrensen, inte kunna motsvara kundernas och ägarnas förväntningar och slutligen stagnera – eller värre.

Fördelarna för en verksamhet som lämnar marken och istället använder molnet är många och idag ses det som det normala. Få verksamheter skaffar idag nya applikationer och installerar det i en datahall på marken. Men fortfarande har absoluta majoriteten kvar sin infrastruktur och sina applikationer på marken. Och absoluta majoriteten har outsourcat ansvaret för övervakning och drift till en driftleverantör med egna datahallar (jag kallar dem markleverantörer). Konsekvensen är att oerhört många verksamheter sitter fast i ett kontrakt och därmed en IT-lösning som håller tillbaka verksamheters innovation, utveckling och möjlighet att vara konkurrenskraftiga och relevanta. Och markleverantörerna har naturligtvis inte bråttom att flytta bort deras kunder till molnet. Och de är oftast kundens rådgivare när det kommer till IT frågor.

När vi startade Asurgent under hösten 2016 så var vi övertygade om att den gamla outsourcingmodellen som faktiskt låser in kunder i långa kontrakt med låg proaktivitet och långsam utveckling är en affärsmodell som har passerat sitt “bäst före datum” – och att marknaden behöver ett modernt alternativ som bygger på att man använder molnets tjänster, kapacitet och räckvidd samtidigt som man kan köpa in övervaknings- och driftstjänster byggda och anpassade för molnet. Vi kallar vårt koncept för CloudSourcing och det är helt enkelt en sammanslagning av orden Cloud och Outsourcing.

Under de drygt tre år som gått har våra tjänster utvecklats enormt och vi har idag marknadens enda automatiserade driftstjänst byggd för molnet. Och den hanterar kunders IT över hela planeten. Med en affärsmodell som ger maximal frihet (Stay as long as you like) och helt flexibel för våra kunder att välja vad man vill ha övervakat och hur länge på dygnet (Pay as you go).

Vårt tjänsteinnehåll har vuxit och vi kan nu helt och hållet ersätta den outsourcing eller egen IT-drift som ni har för er markmiljö. Om det är vad ni vill, för ni kan som sagt välja precis vad ni vill köpa in för stöd från oss.

Idag lanserar vi fyra nya tjänster som fått växa fram hos oss under en tid;

Hör gärna av er om ni vill låta oss utmana den nuvarande IT och driftslösning ni har idag!

Bästa hälsningar
/Stephan Andersson, VD Asurgent

 

Upptäck mer