IT-branschen

Är Du på väg till molnet men sitter fast i ett klassiskt IT-outsourcing avtal?

Stephan Andersson

Om Du, liksom många andra, har flyttat IT-miljön och outsourcat din IT-drift till en driftsleverantör (markleverantör) men nu står inför – eller har precis börjat – att flytta till molnet så upplever Du troligen en del problem.

Ett vanligt Nuläge

Du kanske upplever att din markleverantör inte är proaktiv i din molnförflyttning eller att de inte har rätt kompetens eller rutiner för att migrera eller ta löpande ansvar för driften i molnet. Inte heller en affärsmodell eller rätt tjänster nu när dina applikationer inte längre finns i markleverantörens datacenters – utan hos ex vis AWS eller Microsoft. Prissättningen för drift av din molnmiljö känns kanske inte heller relevant för det arbete de ska utföra nu när mycket kan köpas (hyras) som tjänster i molnet.

Jag träffar regelbundet företag som beskriver precis detta läge. Vi brukar prata om hur den klassiska affärsmodellen mellan kund och leverantör i ett IT-outsourcingkontrakt fungerar bra på marken – men inte i molnet. Den fungerar på marken för att leverantören gör stora initiala investeringar i sin infrastruktur, sin driftsorganisation och alla rutiner och processer för att kunna sälja och leverera från sina datacenters. Den fungerar för att IT-miljön är relativt statisk hos leverantörens datacenter över en längre tidsperiod. Den fungerar för att tjänsterna markleverantören ska leverera också då kan vara relativt statiska.

I det sammanhanget är det inte konstigt att avtalen är långa, priserna är fasta, att Du som kund måste garantera viss affärsvolym och inlåsningseffekten är därmed stor.

Men så fort Du börjar bygga nytt i molnet eller vill flytta applikationer till molnet så uppstår (ofta) problemen. Anledningarna är många men i grunden är det två helt olika affärsmodeller som kolliderar. Och det kan bli riktigt besvärligt och Du som kund kommer i kläm.

Att flytta IT-miljön till de publika molnen innebär en rad förändringar för Dig som köpare av IT. Du behöver förändra er beställarkompetens för det är ett nytt sätt att handla applikationer och infrastruktur – och det kräver även ett nytt sätt att tänka. Ni har helt plötsligt access till infrastruktur i absolut världsklass och ett utbud av tjänster som det inte finns någon jämförelse på marken att göra. Ni kommer åt intelligens och kapacitet i molnet som ger er alla möjlighet till att kunna bli snabba och agila som företag. Det är e g bara fantasin som sätter begränsningar på er innovation.

Möjligheten att kunna välja hur vissa system ska vara igång 24/7 medans andra system kanske bara är under test eller bara används dagtid kan ni välja att bara ha igång just de timmarna – och bara betala för det. Kom ihåg att molnet är standardiserade tjänster och de utvecklas hela tiden och det ställer nya krav på exempelvis er – eller er driftsleverantörs – förändringsarbete.

Allt sammantaget så innebär det massor av möjligheter men det ställer samtidigt helt nya krav på er som beställare och ännu större krav på er markleverantör. De behöver bygga upp en ny kompetens, ta fram nya rutiner och processer, det krävs andra verktyg och det krävs ett nytt synsätt kring hur man bygger upp en effektiv infrastruktur. För att inte tala om hela
tjänsteerbjudandet som måste göras om från grunden.
Jag ser ändå ofta markleverantörer som försöker behålla samma grundidé kring sin driftsorganisation, driftsrutiner, verktyg, tjänster, prissättning osv – trots att applikationerna nu inte längre finns kvar i deras datacenters. Det är dömt att misslyckas.

Vi anser att den traditionella IT-outsourcingen har passerat sitt bäst före datum och att det behövs nya moderna tjänster och affärsmodeller på marknaden.

Därför lanserade vi för två år sedan CloudSourcing som är ett koncept helt och fullt baserat på de publika molnen. Vi har 100% fokus på att bygga vår verksamhet med kompetens och tjänster för de publika molnen, vi gör inget annat.

CloudSourcing konceptet är byggt i delar beroende på var i molnresan ni befinner er. Hela resan från mark till moln täcks. Vår unika och automatiserade driftstjänst heter CloudOps som du köper per timme med vår affärsmodell Pay-as-you-go & Stay-as-long-as-you-like. Ja, det betyder att Du använder driftstjänsten så länge Du behöver den och kan lämna den när Du vill.

CloudOps är utvecklad för att övervaka och automatiskt incidenthantera era molnmiljöer och det finns ingen liknande tjänst på marknaden. Vi har idag flera stora svenska företag som kunder på tjänsten som använder den för både virtuella servrar, PaaS tjänster och även olika typer av kundunika system som ex vis övervakning av integrationer.

Onboarding på vår driftstjänst på några minuter!

Det finns mycket kring CloudOps som är kul att berätta om och hur den vänder upp och ner på gamla “sanningar”. En av dem är att vi onboardar en ny kund eller ett nytt system på minuter. Att jämföra med månader i ett transitionsprojekt i den traditionella IT-outsourcingvärlden.

Hur vi kan göra det och hur CloudSourcing skulle kunna hjälpa er på er molnresa berättar vi gärna om. Hör av Dig till oss på info@asurgent.se

Jag hoppas vi hörs!

Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer