IT-branschen

7 saker att tänka på när du köper IT-drift i molnet jämfört med på marken.

Stephan Andersson

Erfarenheten av att köpa in IT-drift som tjänst för IT-system på marken, on prem är stor. Det har gjorts i 30 års tid och både kunder och leverantörer har utvecklat välbeprövade sätt att handla upp och leverera IT-outsourcing.

Men när du flyttar dina applikationer och system – eller bygger nya – till molnet så förändras också dina behov och möjligheter av att köpa IT-drift som tjänst. Skillnaden är markant jämfört med att ha dina IT-system fysiskt placerade hos en markleverantör.
Här listar vi sju saker som väsentligt skiljer sig åt och som du behöver planera för på er molnresa.

1. Kontraktslängden: Från 3-5 år på marken till Stay as long as you like i molnet.

För ett driftsavtal på marken så är en kontraktstid på 3-5 år normalt. På marken har driftsleverantörerna tagit stora investeringar i sina datahallar, infrastruktur, utbildat sin organisation och utvecklat driftsprocedurer och rutiner. Ofta krävs dessutom en extra investering av leverantören kopplad till ett enskilt nytt kundkontrakt. Det innebär att Du som köpare av driftstjänster från en markleverantör måste garantera långa kontraktstider – för att leverantören ska ha möjlighet att kunna räkna hem sin investering.

De stora molnleverantörerna Microsoft, AWS, Google m fl har en enorm kapacitet i sina molntjänster och har en sådan skala på sin verksamhet att du inte behöver garantera dem varken volymer eller långa kontrakt – du bara betalar för vad du använder och så länge du använder det.

Ett driftsavtal i molnet kan och bör därför också tecknas på mycket kortare tid. Dels för att du kommer att variera vad och hur mycket du använder molnets infrastruktur och tjänster över tiden men också för att din driftsleverantör inte gör några större investeringar, det gör molnleverantörerna.

2. Betalmodellen: Från fasta priser på marken till Pay as you go i molnet.

Den vanligaste betalmodellen från en markleverantör är att du får betala per månad för den infrastruktur och de driftstjänster du nyttjar – oavsett hur mycket du nyttjar dem. Priset är bestämt över kontraktstiden, ofta med en indexjustering uppåt eller möjligen att du har lyckats förhandla en rabatt efter något år.

I molnet finns olika betalmodeller att välja bland men det vanligaste är att betala för den infrastruktur och de tjänster du använder, de du konsumerar. Priset är ofta per sekund, per timme eller per beräkning – och liknande.

Den driftstjänst du vill handla upp för din molnmiljö behöver se annorlunda ut jmf med på marken. Du kommer att konsumera molntjänsterna mycket mer dynamiskt över tiden och betalmodellen för din driftstjänst måste återspegla det.

Betalmodellen för ett driftsavtal i molnet måste vara anpassat för hur du använder molntjänsterna – dvs att du ska bara betala för driftstjänsten exakt den tid som du använder molnet tjänster. Även driftsavtalet bör vara en Pay as you go modell.

3. Flexibiliteten: Från en driftsleverantör till på marken till att du väljer om och isf hur många operatörer du vill ha i molnet.

När du har dina system hos en markleverantör så är du i praktiken bunden till att köpa den leverantörens tjänster så länge du har dina system där. Även när du inte tycker att leverantören gör sitt jobb så sitter du fast i kontraktet men framförallt rent “fysiskt” – du måste fortsätta köpa tjänsten av din markleverantör även i tider när du är missnöjd.
När du har dina system i molnet så ger du dig själv flexibiliteten att välja en eller flera leverantörer – eller om du vill hantera dina IT-system själv. Du skapar en helt annan valmöjlighet för din verksamhet över tiden och kan byta ut eller komplettera din flora av leverantörer när du har behovet.
Du behöver därför inte garantera någon leverantör exklusivitet, i a f inte över en längre tidsperiod.

4. Proaktiviteten: Från den i det närmaste obefintliga på marken till oändliga möjligheter i molnet.

Alla markleverantörer vill och försöker vara proaktiva mot sina kunder. Men det finns ett stort hinder för dem att kunna realisera det. Utbudet av tjänster i deras datahallar är litet och det innebär att det är svårt att i praktiken förändra något för er som kund tillför bättre funktionalitet, lägre priser, högre prestanda osv.
I molnet finns istället ett enormt stort utbud av tjänster som dessutom utvecklas i en rasande takt. Möjligheterna att hitta en teknisk lösning på ett behov som uppstår i er verksamhet är ofantligt mycket större i molnet än på marken. Det är faktiskt inte ens jämförbart.

5. Utförandet: Från markens manuella och personberoende leverans till molnets automatiserade åtgärd.

Samtliga markleverantörer jobbar kontinuerligt för att standardisera sin infrastruktur och sina tjänster. Men de sitter själva fast i sitt legacy, sitt digitala lapptäcke med olika uppsättningar för olika kunder. Det här innebär att de inte kan automatisera sin drift fullt ut och konsekvensen blir manuella och personberoende leveranser.
I molnet är det standardiserat. Du kan inte påverka hur molntjänsterna är uppsatta eller fungerar och uppsidan av det är att “allt” kan automatiseras. Molnleverantörernas portaler ger dig eller din driftsleverantör möjlighet att starta och stoppa olika tjänster snabbt och de har välbyggda API:er som molnleverantörerna har innebär att man kan bygga ex vis olika automatiska processer och åtgärder.

6. Drivkraften: Från markens kostnadsreducering till molnets innovation.

Varför traditionell IT-outsourcing har vuxit upp till att bli en sådan stor marknad beror till stor del på att alla företag jagar kostnadseffektivitet. Att kunna köpa IT-infrastruktur och IT-drift från en markleverantör kan ofta vara ett billigare sätt än att göra allt själv.
I molnet finns samma logik. Att hyra infrastruktur och tjänster istället för att utföra och utveckla allt själv är oftast billigare. Men det är inte därför som molnet är den självklara vinnaren över marken. Anledningen är tillgången till alla de färdigutvecklade och väl fungerande tjänster som finns i molnet – och att det kommer nya och bättre konstant. De flesta tjänsterna kan inte ens levereras från marken. Utan tillgång till tjänster som IoT, Machine Learning, AI så kommer din verksamhet till slut på efterkälken. De verksamheter som istället aktivt arbetar med sin egen innovation för att göra sin verksamhet och sina tjänster snabbare, bättre och mer intelligenta skapar förutsättningar för en långsiktig framgång.

7. Flytten: Från markens många miljon flyttprojekt till den sista flytten till molnet.

Du har säkert redan varit med om det eller iaf hört om det. Den gången ni flyttade till en markleverantör och hur dyrt och krångligt det var. Det gör att ni ogärna flyttar igen. Många har dock hunnit flytta mellan markleverantörer många gånger och varje flytt är miljonbelopp och stora påfrestningar för både IT-avdelningen och verksamheten.

Flytten till molnet kan också vara ett projekt som kräver en hel del tid och det finns fallgropar även i ett sådant projekt, beroende på vad och hur man gör. Men det finns en stor skillnad. När du har dina IT-system i molnet så kan du välja vem eller vilka du vill ha som driftleverantör, eller om du vill sköta din drift själv. Och du kan byta en leverantör mot en annan – utan att behöva genomlida ett stort och dyrt flyttprojekt av din IT-miljö igen.

Asurgent är ett CloudSourcing företag som flyttar IT-system från mark till moln bort från det digitala lapptäcket. Vår unika driftstjänst CloudOps ger våra kunder en modern driftslösning med en flexibel affärsmodell anpassad för de publika molnen.

Upptäck mer