Event

Webinar: Varför olika organisationer fattar olika beslut kring nyttjande av Microsofts molntjänster

Välkommen till ett webinar där vi diskuterar frågan kring varför olika organisationer fattar olika beslut kring nyttjande av Microsofts molntjänster.

I detta webinar kommer vi att snabbt repetera problemställningen med GDPR tredjelandsöverföring, FISA och CloudAct.

Vi kommer sedan att titta in i några olika kundcase och ge en bild av varför olika organisationer fattar olika beslut i frågan om det är lagligt eller inte lagligt att nyttja Microsofts molntjänster.

Vi kommer att titta in i några olika riskanalyser som är genomförda och titta på frågan både utifrån ett strikt Compliance-perspektiv men också hur frågan ser ut från helikopterperspektivet med hela säkerhetsfrågan. Målet är att ge Dig som åhörare en bredare bild av utmaningar och tänkbara lösningar.

Välkommen!

Talare

Staffan Bjurström

Dep CEO - Asurgent

Benny Sundholm

Advisor - gr8it