Event

Webinar: Möjligheterna med PowerApps

Välkommen till ett webinar där vi kommer att diskutera kring området PowerApps. Vad är det egentligen som ingår i M365 och vad ingår inte. Hur kommer man igång och vart är området på väg?

Allt fler företag och organisationer får upp ögonen för PowerApps som ett verktyg att ersätta gamla utdaterade legacysystem eller för att digitalisera och samordna affärsprocesser i t ex Teams. PowerApps är otroligt kraftfullt då det är byggt på principen som kallas för ”low code” vilket innebär att man inte behöver vara utbildad utvecklare för att bygga en app.

Vi kommer att diskutera och berätta om faktiska tillämpningar som vi har byggt för kunder och vad vi har lärt oss under resan. Vi kommer även att prata om hur marknaden ser ut och bjuda på några spaningar om vart vi tror att den är på väg. Vi kommer också att fokusera en del på Microsofts paketering av PowerApps i ett försök att reda ut hur det hela egentligen hänger ihop.

Vi kommer att ha en öppen diskussion ledd av Asurgents Affärsområdeschef, Conny Axnér som får besök i soffan av Microsofts, Helena Fuchs, Affärsområdesansvarig för Microsoft Dynamics och Asurgents PowerAppsutvecklare, Robin Iwarzon som kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper.

Conny Axnér

Affärsområdeschef - Asurgent

Helena Fuchs

Affärsområdesansvarig - Microsoft Dynamics

Robin Iwarzon

Molnkonsult - Asurgent