Event

Webinar: Microsoft Viva & Teams

Välkommen till ett webinar där du får lära dig mer om Microsofts Viva & Teams!

I den snabba omställningen till distansarbete och digitala möten så påverkas sättet vi samarbetar, kommunicerar och hur vi mår på vår ”nya arbetsplats”. Under detta webinar kommer vi att visa och förhoppningsvis inspirera till hur ni bl a kan digitalisera och förbättra;

Rekryterings- och onboardingprocessen som ni med Viva kan skapa fantastiska möjligheter att få nya medarbetare att snabbt komma in i arbetet och få den introduktionsutbildning som krävs.

Minska den digitala stressen och öka era medarbetares välmående.

Förbättra den interna kommunikationen genom att “ta in intranätet i Teams” och säkra att alla tar del av informationen och diskussionen i ert team.

 

Välkommen!

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

Martin Falk

Modern Work Specialist - Asurgent