Event

Webinar: IAC (infra as code) och Automation!

Välkommen till ett webinar med temat: IAC (infra as code) och automation! Vi kommer att dema från verktyg som exempelvis Terraform och visa scenarier på hur du kan bygga automation i Azure.

Allt fler företag och organisationer har insett vikten av att automatisera och leverera sin infrastruktur som kod för att öka säkerhet, spårbarhet och effektivitet.

För att öka automationsgraden så behöver det fattas beslut om vilka verktyg som ska användas och varför. Vi kommer att reda ut skillnaden mellan Terraform och Bicep. Vad finns det för möjligheter både nu och i framtiden?

Förutom demos så kommer vi också ha en öppen diskussion ledd av Asurgents Affärsområdeschef inom Azure, Conny Axnér som får besök i soffan av Markus Renström som kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskap som DevOps Engineer.

Conny Axnér

Affärsområdeschef - Asurgent

Markus Renström

DevOps Engineer

Anmäl dig här!