Event

Webinar: Hur du bygger en säker molnarkitektur i Azure

Välkommen till ett säkerhetsorienterat webinar där vi kommer att diskutera hur man bygger en säker målarkitektur i Azure.

Vi kommer att resonera och samtala kring hur viktigt det är att bygga upp lösningar så att man känner förtroende för att man har rätt konfiguration, och förtroende för att man har en genomtänkt operations i molnet.

Behöver verktygsportföljen inom IT-säkerhet förändras när vi flyttar system till molnet? Hur undviker man ”tool fatigue”? Bara inom Microsofts säkerhetsportfölj så finns det ett antal överlappande förmågor – hur vet man vad som ska användas, när? Vi kommer att diskutera kring Sentinel, M365 E5, Security Center med flera.

Det uppstår helt enkelt en mängd olika säkerhetsfrågeställningar när vi flyttar upp mer och mer av systemfloran till molnet.

Vi kommer att ha en öppen diskussion ledd av Asurgents Affärsområdeschef, Conny Axnér som får besök i soffan av Swedavias IT Security Manager, Karl Castor och Asurgents Molnarkitekt, David Järnström som kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskap.

Du har möjlighet att ställa frågor som vi besvarar i slutet av sändningen.

Conny Axnér

Affärsområdeschef - Asurgent

Karl Castor

Security Manager - Swedavia

David Järnström

Molnarkitekt - Asurgent