Event

Webinar – Cyberhoten ökar samtidigt som molnet ger nya möjligheter att skydda verksamheten

Välkommen till ett webinar om hur Du med molnet kan höja säkerhetsnivån i er IT-miljö.

Covid-19-pandemin har gett en aldrig tidigare skådad massiv ökning av cyberattacker över hela världen. Den snabba omställningen till att arbeta hemifrån har också bidragit till ökningen av cyberattacker och verksamheter jobbar fortfarande på att täppa igenom säkerhetshål för att kunna stödja distansarbete på ett säkert sätt. Under sommaren 2021 har vi sett stora attacker som Kaseya (Coop är ett känt fall), PrintNightmare m fl drabba även många svenska verksamheter med oerhört kostsamma konsekvenser.

Det är ett stort mörkertal på hur många verksamheter som verkligen drabbas av olika typer av dataintrång men bedömningar har gjorts om ökningar på upp till 700% (!) under pandemin där vi sett bl a phising attacker, IoT-attacker och ransomeware drabba verksamheter över hela världen.

IT-säkerhet var tidigare något som ofta hanterades vid sidan om och det var ofta svårt att få upp frågan ordentligt på ledningens bord och få den finansiering som krävs för att skydda verksamheten. Efter senaste tidens återkommande attacker som vi alla kunnat läsa om i media så har ledningar och styrelser en helt annan insikt i att en attack kan komma när som helst och det är mer en fråga om när, inte om.

Många verksamheter har ett stort IT-legacy som byggts på, lappats och lagats under lång tid och det är minst sagt en svår och krävande uppgift att hålla alla system uppdaterade och säkra när man har en bred flora av olika infrastrukturkomponenter, datahallar med låg fysisk säkerhet, blandad uppsättning av server OS, en uppsjö av enheter osv. Vi kallar det här för det Digitala Lapptäcket som inte bara har utmaningar för en verksamhet som behöver kunna snabbt ställa om efter marknadens förändringar men också innebär en uppenbar risk för att innehålla hål och sårbarheter.

En av de bästa säkerhetsåtgärderna Du kan göra är att flytta er IT till molnet och dra nytta av både den höga säkerhet som tjänsterna ger men också möjligheten att snabbt kunna bevaka och agera när attacker sker. Lösningar som på marken bara de större verksamheterna haft råd att införa är nu tillgängliga för alla.

På det här webinaret kommer vi med utgångspunkt att med intelligensen i molnet skydda ert data på både mark och moln. I soffan sitter expertis på informationssäkerhet, compliance och cyber security. Du kommer under webinaret kunna ställa frågor direkt till våra experter.

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

David Järnström

Security Engineer - Asurgent

Benny Sundholm

Senior Advisor - GR8IT