Event

Webinar: Cyber Security med Azure Sentinel och Defender

Välkommen till ett säkerhetsrelaterat webinar för Dig som vill lära dig mer om Azure Sentinel och Defender

Att flytta från mark till moln är ett stort kliv framåt i ökad säkerhet. Den höga säkerhetsnivå som uppnås med automatik från Microsofts molntjänster kombinerat med molnets alla möjligheter att snabbt och enkelt kunna konfigurera och tillföra säkerhetsfunktioner skapar möjligheter som på marken inneburit stora investeringar  och som därför ofta bara varit möjligt för större företag.

Men Då var då, och Nu är nu!

Välkommen till ett webinar där vi kommer att visa på hur Du med Microsofts Azure Sentinel och Defender svit m m skyddar och får kontroll över säkerheten i er IT-miljö, både på mark och moln.

Du kommer att få en inblick i hur Azure Sentinel som är ett s k SIEM system fångar potentiella hot och hur den kan automatiskt hantera säkerhetsincidenter. Genom att koppla ex vis Defender för endpoints till Azure Sentinel får ni ett högt skydd hela vägen ut på era klienter och enheter och vi kommer att visa och förklara några vanliga scenarios som företag idag råkar ut för. Och hur de kan undvikas.

Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor direkt under webinaret för att få svar på just Dina frågor om hur ni kan öka säkerheten.

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

David Järnström

Security Engineer - Asurgent

Paul Dahlqvist

M365 Expert - Asurgent

Anmäl dig här!