Event

Webinar: CloudSourcing

Står ni inför att omförhandla/upphandla ett outsourcingavtal? Då är det här webinaret för Dig!

Under år 2021 så kommer 117 st outsourcingavtal att omförhandlas och konkurrensutsättas i Sverige.

Att kliva in i en ny avtalsperiod är alltid ett stort och viktigt beslut och som kräver eftertanke. Är ni inte nöjda med nuvarande leverantör så kan det kännas enkelt att bestämma sig för att byta till någon annan. Är ni nöjda med er nuvarande leverantör så handlar det kanske istället om att se till att tjänster och priser justeras så att ni får en ny bra avtalsperiod. Enkelt. Eller?

Det här webinaret kommer bl a att beröra den konflikt som finns i drivkraften hos de traditionella driftsbolagen att behålla sina kunder på marken samtidigt som framtiden ligger i molnet och vad man bör tänka på innan ni kliver in i ett nytt avtal.

Förflyttningen till molnet ställer nya krav på era leverantörer, på er egen organisation och inte minst på hur ni handlar upp ett nytt outsourcingkontrakt.

Vi kommer att förklara vad CloudSourcing innebär och hur det är ett modernt alternativ till traditionell IT-outsourcing.

Välkommen!

Stephan Andersson

CEO - Asurgent