Event

Webinar: CloudOps & CloudOps Security

Det här webinaret riktar sig till Dig som använder Azure och som vill höja säkerheten och även till Dig som vill utmana de traditionella driftsleverantörernas lösningar.

I flytten till molnet är det ofta mycket fokus på teknisk design, compliance och kostnader men vi ser återkommande att man tar med sig arbetssätt och verktyg för att hantera driften och säkerheten – på samma sätt man gjorde på marken.

Under det här webinaret kommer vi visa på hur ni kan dels bryta er fria från traditionella driftsmodeller och driftsleverantörers inlåsningar samtidigt som ni kan höja säkerheten, både på marken och i molnet.

Vi kommer också visa på ett modernt alternativ för övervakning och vår SaaS-tjänst CloudOps som utmanar traditionella driftslösningar. Även vår SOC-tjänst CloudOps Security baserad på Microsoft Sentinel utmanar traditionella säkerhetstjänster.

Talare

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

David Järnström

Security Engineer/ Cloud Architect - Asurgent