Event

Webinar: Automatisera era HR-processer med Microsoft PowerApps och Power Automate

Välkommen till ett webinar för Dig som vill lyssna på möjligheterna att digitalisera era HR processer som tex on/offboarding i verksamheten med Microsoft Power Platform.

I detta webinar kommer vi att berätta hur enkelt man kan digitalisera och automatisera olika verksamhetsprocesser och vi kommer att visa på konkreta exempel för just ett antal HR-processer!

Power plattformen integrerar direkt med Microsoft 365 och kan automatisera era flöden eller processer.

On/offboarding

Många önskar att de kunde skapa en mer automatiserad On/Off-boarding av medarbetare. Manuella flöden, aktiviteter och uppgifter delas ut på processens olika deltagare och behöver därefter följas upp för att säkerställa att alla steg uppfyllts. Bygg bort manuella och tidskrävande moment med Power plattformen! Nyttja PowerApps för att skapa in-data och föda hela processen med viktig information. Nyttja roller och ansvarsområden för att fördela automatiserade återkommande uppgifter så rätt ansvarig vid rätt tid tilldelas uppgift att utföra.

Power platform kan med sina kopplingar både automatisera hela identitetsprocessen med konto-upprättande, behörigheter och tilldelning av resurser ELLER hjälpa ansvarig att koordinera den manuella processen innan identitet upprättas av bakomliggande HR-master system eller liknande.

 

Utbildning / Kompetensutveckling

Koordinera medarbetares utveckling med hjälp av PowerApps och Power automate. Med verktygen i Powerplattformen kan du hjälpa din medarbetare att utvecklas. Bygg gränssnitt och visuella flöden med PowerApps där medarbetare enkelt kan följa sin utveckling.

Nyttja milstolpar, belöningar, mål och delmål för att motivera medarbetaren att fullfölja sin utbildning och fortsatt intressera sig för att påbörja nya utbildningar. Power plattformen integrerar direkt med Microsoft 365 och Azure och kan automatisera flöden eller processer för att stärka utvecklingsresan och dess uppföljning.

 

Medarbetarsamtal

När en fungerande On/Offboarding upprättas är nästa steg att digitalisera de ökända medarbetarsamtalen där papper och dokument ska sparas, lokaliseras och följas upp. Nyttja Power plattformen för att hantera in-data, anteckna, följ upp moment, sätt mål och säkerställ att samtalen följer en fungerande struktur där information sparas, klassificeras och distribueras korrekt. Skapa delmål och påminnelser eller stöttande moment för medarbetaren som hjälper denna att nå sina prestationsmål.

När en plattform samlar upp och verkställer data för en medarbetare försvinner risken för data-förlust, strukturkaos och tidskrävande moment.

Du har möjlighet att ställa frågor under webbinariet och du kan även maila in din fråga i förväg. 

Välkommen!

Presentatörer

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

Robin Iwarzon

Cloud Architect - Asurgent