Event

Webinar: Automation i Azure

Välkommen till ett webinar med temat: automation i Azure!

Vi kommer att dema Azure DevOps och även ta en titt på den nya och kommande tjänsten Bicep, som Microsoft kallar for ”the next generation ARM template”.

Allt fler företag och organisationer fokuserar på att tillhandahålla en genomtänkt verktygskedja som understödjer utvecklingsprocessen. Allt behöver byggas med en så hög automationsgrad som möjligt.

För att kunna uppnå en DevOps-kultur eller mindset inom sin organisation så behöver man noggrant planera och kartlägga arbetssätt samt processer för att hitta rätt lösning. Om ni har valt att satsa på Azure så finns det goda skäl att titta närmare på Azure DevOps.

Vi visar hur ni kan komma igång med Azure DevOps, ARM-templates och Bicep. Vad finns det för möjligheter både nu och i framtiden?

En första spaning kring Biceps är att vi tror att verktyget kommer att förenkla för tekniker som inte har någon utvecklarbakgrund att komma igång snabbare med IaC (Infrastructure as code)

Förutom demo så kommer vi också ha en öppen diskussion ledd av Asurgents Affärsområdeschef inom Azure, Conny Axnér som får besök i soffan av Asurgents DevOps-entusiast, Alexander Arana Escobedo som kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskap.

Conny Axnér

Affärsområdeschef - Asurgent

Alexander Arana Escobedo

Utvecklare

Anmäl dig här!