Event

Webinar: App modernization

App modernization – ett webinar riktat till Dig som vill flytta era applikationer till molnet.

Vill Du veta mer om hur ni kan transformera era applikationer så att de bättre utnyttjar molnets olika tjänster? Om ni står inför att flytta era applikationer från mark till moln eller redan har gjort det och nu vill ta nästa steg så är det här ett webinar för Dig!

Vi kommer under webinaret att förklara vad migreringsstrategin 5R (Rehost, Refactor, Rearchitect, Rebuild, Replace) innebär och vilka skillnader och fördelar ni får med de olika valen man kan göra. Våra erfarna molnexperter kommer att presentera ett par konkreta exempel på hur en arkitektur kan se ut och vilka fördelar det ger både för er vidareutveckling av applikationen och värdet det kan skapa för er verksamhet och kunder.

Presentatörerna kommer att spänna över området från planering till tekniska förklaringar så Du har möjlighet under webinaret att ställa frågor både på djupet och bredden.

Under detta webinar kommer Du att få höra mer om;

– Vad begreppet Platform as a Service (PaaS) innebär och vad skillnaden är mot Infrastructure as a Service (IaaS) och Software as a Service (SaaS)

– Skillnaden och fördelen med att utveckla applikationer i molnet, s k Cloud Native

– Fördelar med ex vis Serverless, hur ni kan bygga er applikation med High Availability och georedundans, när containers är lämpliga att använda etc

– Vad migreringsstrategin 5R betyder och när de olika alternativen passar

Välkommen!

 

 

Presentatörer

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

Rasmus Spendrup

Rådgivare - Asurgent

Mattias Mosveen

Molnarkitekt / Utvecklare - Asurgent