Event

Frukostseminarium: Säkerhet i molnet

Välkommen till ett frukostseminarium på temat säkerhet i molnet!

På detta frukostseminarium får Du lyssna till Hans Werner från Radar som ger Dig en uppdatering av säkerhetsläget i Sverige och bland svenska företag och organisationer.

Att hantera säkerheten i molnet kräver en ny kompetens och nya verktyg. Baserat på Azure Sentinel utvecklar Asurgent en ny tjänst för övervakning och hantering av säkerhetsincidenter i molnet och Du får lyssna till varför Swedavia valt att medverka som pilotkund i utvecklingen av Asurgents CloudOps Security.

Talare

Hans Werner

CEO, Radar Ecosystems

Karl Castor

IT Security Manager, Swedavia

Conny Axnér

Affärsområdeschef - Asurgent

Anmäl dig här