Event

Event 13 april: Asurgent & Friends

Välkommen att följa med oss på en kostnadsfri digital halvdagskonferens

Asurgent & Friends presenterar: från mark till moln 13 april; teknik, juridik och praktik; så gör du/så fungerar det.

Den 13 april tar vi dig igenom resan från Mark till Moln – och vidare. Vi kommer gå igenom molnresans alla faser och inför varje steg har vi bjudit in kunder och partners som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Du kommer att få ta del av högst konkreta tips och råd baserade på verkliga projekt där kunder flyttat från mark till moln – bort från det digitala lapptäcket begränsningar för att dra nytta av molnets möjligheter för innovation, affärsutveckling och förändring – fördel verksamheten.

Du kommer att ha möjlighet att ställa just dina frågor under sändningen.

Eventet håller vi digitalt och är självklart kostnadsfritt. Du anmäler dig enkelt via formuläret nedan.

Varmt välkommen att hänga med på vårt första Asurgent & Friends!

Gäster och talare

Anna Berggren

CIO - TRR

TRR har genomfört en större molntransformation och allt började med att en ny IT-strategi togs fram för tre år sedan. Anna Berggren, CIO på TRR, berättar om hur allt började och hur hon förankrade strategin i ledningen och verksamheten och sina erfarenheter av en sådan process för att den ska bli framgångsrik.

Johan Ekblom

CIO - Aspia

Hur skapar man ROI på sin molntransformation? Nyckeln stavas process, människor och teknik - i hela verksamheten, inte bara IT. Aspia har genomfört en stor molntransformation och lyft hela sin IT-miljö till PaaS- och SaaS-nivå i molnet och infört en hög säkerhetsnivå i sin M365-miljö med bl a E5 licenser till alla sina användare. Johan Ekblom kommer att berätta om de verksamhetskrav och -mål som sattes inför molntransformationen och dela med sig av effekterna och resultatet för verksamheten.

Jenny Långström

Training Program Manager - Microsoft

Flytten till molnet ställer nya krav på både arbetssätt och kompetens. Jenny Långström som sedan flera år hjälper Microsofts kunder att kompetensutveckla sina medarbetare kommer att berätta mer om de kompetensomställningar som krävs och ge råd om hur man bäst förbereder sin organisation inför molnresan.

Hans Werner

CEO - Radar

Radar gör en tillbakablick på rapporten “Den perfekta stormen” som förutspådde enorm tillväxt av molntjänster mellan 2017-2020 och en snabb konsolidering bland leverantörer. Nu är det 2021 - hur gick det?​

Stefan Jonsson

CIO - Lernia

Lernia har under 2021 lämnat marken och flyttat hela sin infrastruktur till molnet. Stefan Jonsson kommer att dela med sig av deras erfarenheter och upplevelser från hur deras molnflytt gick till och hur verksamheten upplevde projektet!

Mikael Andreasson

Affärsområdeschef - HSB

Under sommaren 2020, mitt i pandemins år, flyttade HSB i ett s k lift and shift projekt i princip hela sin IT-miljö till molnet. Du får under det här passet lyssna på Mikael Andreasson som kommer att berätta om sina erfarenheter av att ha lämnat marken och vilka effekter de uppnått på kort sikt samt vilka möjligheter HSBs nu har framåt för att fortsätta vidareutveckla och renodla IT-stödet till verksamheten och sina kunder.

Benny Sundholm

CEO - GR8IT

Gr8it är specialister på dataskydds- och digitaliseringsfrågor. Benny Sundholm, VD på Gr8it, kommer att prata om informationssäkerhet och vad man måste tänka på inför sin molnresa samt de regulatoriska krav som finns både på mark och molnmiljöer ur ett compliance perspektiv.

Staffan Bjurström

Deputy CEO - Asurgent

Vi går igenom steg för steg hur man bygger upp en säkerhetslösning med Azure Sentinel. Resultatet blir en kostnadseffektiv säkerhetslösning med hög verkningsgrad som är snabb att komma igång med.

David Järnström

Cloud Architect - Asurgent

Vi går igenom steg för steg hur man bygger upp en säkerhetslösning med Azure Sentinel. Resultatet blir en kostnadseffektiv säkerhetslösning med hög verkningsgrad som är snabb att komma igång med.

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

Moderator

Anmäl mig till Asurgent & Friends