CloudOps

Marknadens enda automatiserade driftstjänst för molnet. En molntjänst för molnet.

Med Auto Discovery upptäcker vårt system när Ni gör förändringar i Er molnmiljö och med Auto Repair sker automatiserade åtgärder om ex vis era system går långsamt eller ni får en driftstörning i Er IT-miljö.

Vår CloudOps tjänst ger er övervakning och incidenthantering av er molnmiljö 24/7 eller för de timmar under dygnet ni vill ha vår hjälp. Vi agerar Er rådgivare och bollplank på daglig basis och vår organisation finns alltid redo 24/7 ifall det krävs manuella åtgärder. 

Pay as you go

Att bli kund till Asurgents CloudOps tjänst är enkelt. Vi onboardar era system på minuter - faktiskt. 

Ni väljer vilka system och tjänster ni vill ha övervakade och betalar per timme för den tid ni vill att CloudOps ska övervaka er IT-miljö.

Stay as long as you like

Precis lika fort som vi onboardar era system så kan ni välja att ta bort ett eller fler system ur tjänsten lika snabbt.

Ger Er optimal flexibilitet när Era behov växlar över tiden. 

AutoDiscovery

Er molnmiljö förändras över tiden och ni kommer att prova nya tjänster och behålla det som fungerar och stänga av det som ni inte längre vill ha. CloudOps AutoDiscovery funktion upptäcker förändringar och övervakar med automatik nya tjänster och funktioner.

AutoRepair

Även i molnet så sker incidenter och trögheter i system uppstår. CloudOps agerar omedelbart och hela händelseförloppet dokumenteras automatiskt i ärendehanteringssystemet.