Här kan du läsa mer om våra samarbeten

Case

Att digitalisera sin IT-miljö är ett stort projekt – men vi lovar dig att det är värt besväret. De senaste åren har vi hjälpt många verksamheter att flytta från mark till moln och göra sig av med sitt tunga IT-bagage och ställa om inför en mer hållbar framtid. 

En IT-miljö i molnet rustar organisationen för både stark tillväxt och global expansion. Till exempel underlättade IT-flytten för Anticimex som hade ett stort behov av att leverera IT globalt, på ett standardiserat sätt och med en hög driftstabilitet. 

Asurgent case Anticimex.png

Du har väl inte missat

I den här guiden går vi igenom det hela från början. När du har läst färdigt kommer du att ha en tydlig bild av vad CloudSourcing är, hur det fungerar, om det passar din verksamhet och vilka actions du kan ta kring att digitalisera verksamhetens IT.

Ladda ner guiden och ta del av bland annat:

● De vanligaste utmaningarna för en CIO
● CloudSourcing-modellen
● Avtal
● Prissättning
● Molndrift
● Praktisk flytt av IT-miljö
 

den_stora_guiden_så_funkar_cloudsourcing

I den här guiden beskriver vi hur du med hjälp av intelligenta tjänster som Microsoft Azure, Windows Virtual Desktop och Microsoft 365 kan höja säkerheten i din molnmiljö.

Ladda ner guiden och få mer information om:

  • Vilken säkerhetsnivå som är rätt för dig

  • Hur du höjer säkerheten i molnet

  • Viktiga säkerhetsfunktioner i Microsoft 365

  • Azure Sentinel – en AI-baserad säkerhetstjänst

  • Windows Virtual Desktop ur ett säkerhetsperspektiv

Hur säkert är molnet.png