Att jobba hos oss

Vi är övertygade om att framgången ligger i att vara en riktigt bra arbetsplats. Vår första prioritet är därför att lyckas internt - för att kunna lyckas externt.

 

Vi är ett värderingsstyrt företag som drivs av att leverera ett Uppfattat Värde till våra kunder. Vi ser oss själva som ett professionellt lag där alla har en viktig position och roll att spela och där alla jobbar för laget framför jaget.

Vi träffas regelbundet på månadsmöten, Cloud Evolutions Days, Evolution Weekends och andra teamaktiviteter för att hålla ihop laget. 

Vad vi förväntar oss av Dig

Vi söker personer med rätt bakgrund och en ambitiös attityd som kan utvecklas och växa med oss.

 

Varje roll hos oss har en tydlig kravbild på vilken kompetensnivå som förväntas. Du kanske inte har all kompetens när Du börjar men tillsammans sätter vi kompetensplanen som vi följer upp på kvartalsbasis. Du kommer att utmanas att hela tiden vara på väg uppåt, framåt.

Du har gedigen kunskap och digitalt skit under naglarna efter Dina år av att flytta och transformera IT till de bästa digitala plattformarna i de publika molnen.

Och Du följer troligen allt som skrivs om molnens utveckling och testar själv alla ny tjänster.